ANP
NOS Nieuws

Ook zonder ratificatie gaan EU-verdragen keer op keer door

Het ontbreken van een handtekening onder een associatieverdrag is niet nieuw in Europa. Er zijn 198 verdragen 'in werking' die nog niet door alle landen zijn ondertekend. Van die verdragen wachten er dertig al vijf jaar of langer op goedkeuring door alle lidstaten.

Het gaat daarbij om handelsverdragen en afspraken over visserij en transport, maar ook om associatieverdragen zoals de overeenkomst met Oekraïne.

Zo is in maart 2011 een overeenkomst met Centraal-Amerika gesloten over handel en culturele uitwisseling, met een apart hoofdstuk over mensenrechten. Maar er ontbreekt de handtekening van maar liefst elf lidstaten: het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België, Cyprus, Griekenland, Italië, Litouwen, Bulgarije, Malta, Portugal en Slovenië.

Export en import

Bij een eerder afgesloten deal met landen in het Caribisch gebied ontbreekt de handtekening van acht landen. De bedoeling van dat verdrag uit 2008 is vooral het bevorderen van de export naar landen als Haïti, Jamaica en de Bahama’s, en van de import tegen redelijke prijzen.

In het verdrag is verder geregeld dat jongeren uit het Caribisch gebied scholingsmogelijkheden krijgen in Europa. Bij het verdrag ontbreekt de handtekening van Hongarije, Polen, Denemarken, Roemenië, Estland, Duitsland, Luxemburg en Letland.

Verenigd Koninkrijk

Met Irak werd in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om in dat land de rechtspraak te versterken, het onderwijs te verbeteren en duurzame energie verder te ontwikkelen. Het Verenigd Koninkrijk heeft onder dat verdrag nog steeds geen handtekening gezet, net zomin als Oostenrijk, Ierland, Italië, Griekenland en Malta.

En dan is er nog het verdrag met Turkmenistan, afgesloten in 1998. Ook daarin staan handel, hervormingen en onderwijs centraal. De overeenkomst is in de loop der jaren aangepast en uitgebreid, maar er ontbreekt nog steeds één handtekening en wel die van het Verenigd Koninkrijk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl