De Waddenzee gezien vanaf Griend NOS

Waddenzee op WNF-lijst bedreigd natuurlijk werelderfgoed

tijd van publicatie

Bijna de helft van de natuurgebieden op de UNESCO-werelderfgoedlijst wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteit. Van de 229 natuurgebieden die door de UNESCO tot werelderfgoed zijn bestempeld, verkeren er 114 in acuut gevaar door industriële activiteit, mijnbouw of concessies die daarvoor zijn afgegeven. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF) is gedaan.

Tot de in acuut gevaar zijnde gebieden hoort ook de Waddenzee, een natuurgebied dat deels in Nederland, deels in Duitsland en Denemarken ligt. Zandplaten vallen hier twee keer per dag droog. Trekvogels uit de hele wereld komen daarom daarnaartoe om voedsel te vinden. 

In het Nederlandse deel van de Waddenzee wordt gas gewonnen. Dat kan tot bodemdaling leiden, zegt de Waddenvereniging, zodat zandplaten permanent onder water kunnen komen te staan. Het gebruik van gas als brandstof draagt bovendien bij aan de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel die daar het gevolg van is. 

Het WNF dringt er bij regeringen op aan om de bescherming van hun natuurlijke werelderfgoed serieus te nemen. Het WNF en de Waddenvereniging roepen op om gasboringen op vier nieuwe locaties te verbieden. De Waddenvereniging wil dat de bestaande gaswinning onmiddellijk stopt

STER Reclame