Kinderen mogen meepraten over thuis of in de klas les krijgen anp

Kinderen krijgen inspraak als hun ouders kiezen voor thuisonderwijs. De Tweede Kamer vraagt het kabinet voor de zomer te onderzoeken hoe deze kinderen gehoord kunnen worden.

D66-Kamerlid Van Meenen is de initiatiefnemer. Hij vindt dat kinderen die liever naar school gaan dan thuis les krijgen, dat moeten kunnen aangeven. Hun mening moet worden meegewogen in het eindoordeel welk type onderwijs het beste bij hen past. 

Godsdienst

Thuisonderwijs is in opmars. Steeds meer ouders zeggen dat er voor hun kinderen geen school is die recht doet aan hun godsdienst of levensbeschouwing. Zij vragen daarom toestemming om hun kinderen thuis les te geven. 

Uit een inventarisatie van het ministerie van Onderwijs blijkt dat vorig schooljaar voor 575 kinderen een ontheffing is verleend, bijna een kwart meer dan het jaar daarvoor. Staatssecretaris Dekker vindt dat een ongewenste ontwikkeling. Hij wil de wet aanpassen zodat ontheffingen minder makkelijk worden gegeven.

Salafisten

Van oudsher wordt thuisonderwijs vooral gegeven door christenen met een specifieke geloofsovertuiging en door aanhangers van het holisme, die vinden dat alles met alles samenhangt.

Uit een rondgang van de NOS langs verschillende gemeenten blijkt dat salafisten steeds vaker van de vrijstellingsregeling gebruikmaken. In Rotterdam gaat het om dertien kinderen, in Utrecht om twee en in Den Haag om één. Salafisme is een fundamentalistische stroming binnen de islam.

Een motie van PVV-Kamerlid Beertema om islamitisch thuisonderwijs te verbieden werd niet gesteund door een meerderheid van de Kamer.

Thuisonderwijs in opmars

STER reclame