ANP

Asielzoekers die zich niet gedragen, worden binnenkort bij elkaar gezet in een daarvoor nog op te richten centrum. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is aan het onderzoeken waar dit centrum of deze centra kunnen komen. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft dat aan de Tweede Kamer. (.pdf). 

Het gaat om plekken voor asielzoekers die overlast veroorzaken, maar niet kunnen worden uitgezet. De VVD kwam al eerder met het plan, staatssecretaris Dijkhoff schrijft nu in de brief dat hij ook vindt dat "overlastgevers harder moeten worden aangepakt om duidelijk te maken dat het gedrag niet getolereerd wordt". 

De plekken zullen soberder worden dan andere azc's. Bekeken wordt of er gevangenispersoneel kan worden ingeschakeld om de veiligheid te waarborgen. Er zal volgens Dijkhoff een strenger regime gelden.

Daarnaast is het vooral de bedoeling dat de overlastgevers verplicht meedoen aan lessen voor gedragsverandering. Mogelijk ontvangen de bewoners geen "zakgeld" maar alleen maaltijden, aldus Dijkhoff.

'Altijd aangifte'

Het COA bevestigt dat er wordt gesproken over aparte locaties voor asielzoekers die overlast geven. Het benadrukt dat het een van het een van een reeks maatregelen is waarover wordt gesproken. Hoe die vorm moeten krijgen, is nog onderwerp van gesprek, zegt het COA, dat benadrukt dat er altijd aangifte wordt gedaan als asielzoekers zich niet aan de wet houden. 

Roze AZC's

Een Kamermeerderheid, waaronder de PvdA, heeft ervoor gepleit om ook aparte opvang te realiseren voor kwetsbare groepen asielzoekers, zoals christenen of homoseksuelen. Dijkhoff wil hen veiligheid bieden, maar niet in aparte centra onderbrengen.

Dijkhoff schrijft het "geen goed signaal te vinden om kwetsbare groepen te isoleren omdat het een verkeerd signaal geeft en stigmatiserend kan werken". Hij wijst erop dat mensen in noodsituaties altijd ergens terechtkunnen.

Hij denkt daarbij aan een aparte vleugel van een azc waar kwetsbare mensen tijdelijk ondergebracht kunnen worden. Het moet volgens hem maatwerk zijn. In een noodgeval kan iemand ook overgeplaatst worden naar een andere opvanglocatie of een plek buiten het azc.

De PvdA is tevreden met die toezegging. Kamerlid Kuiken: "Mensen die bedreigd of mishandeld worden vanwege hun seksuele voorkeur mogen we nooit aan hun lot overlaten. In individuele noodsituaties moeten we hen apart opvangen. Ze kunnen dan in veiligheid aangifte doen zodat we de daders apart kunnen zetten en straffen. Tegelijkertijd hebben we altijd gezegd vanzelfsprekend geen 'roze AZC's' te willen."

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Nederland vindt het geen goed idee als er grote groepen apart worden gezet, niet voor overlastgevers en niet voor kwetsbare asielzoekers. "Ondermaatse opvang voor overlastgevers leidt juist tot meer spanningen. Veel is ook terug te leiden tot de ondermaatse voorzieningen in de noodopvang." 

Vluchtelingenwerk wijst erop dat er veel meer incidenten zijn in de noodopvang dan in de reguliere opvang. 

Dijkhoff: lastige asielzoekers uit gewone azc's halen

STER reclame