De brandweer probeert de grote brand bij een chemisch bedrijf in Moerdijk te blussen door er een deken van blusschuim overheen te leggen.

Door de schuimdeken ontstaat er tijdelijk veel rook, die kan leiden tot irritatie van ogen, huid en luchtwegen. Bewoners in de regio Zuid-Holland Zuid moeten binnen blijven, ramen en deuren gesloten houden en elektrische ventilatie uitschakelen.

Door de mogelijke rookontwikkeling zijn de A16 tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht en de A17 tussen Noordhoek en Klaverpolder afgesloten. Ook rijden er tijdelijk geen treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe. Het internationale treinverkeer tussen België en Nederland wordt omgeleid.

Voortdurend gemeten

Volgens brandweercommandant Verhoeven is de brand onder controle maar kan het sein brand meester nog niet gegeven worden. Bij de grote brand zijn volgens burgemeester Denie geen concentraties chemische stoffen vrijgekomen die voor mensen gevaarlijk zijn.

Er wordt door het RIVM voortdurend gemeten. Als er gevaar is, zullen in de dorpen en steden rond Moerdijk sirenes klinken. In de wijde omtrek moeten mensen voor de zekerheid deuren en ramen gesloten houden.

Regen

In de loop van de avond is het in het gebied gaan regenen. Het gevaar bestaat dat de roetdeeltjes nu op de grond terecht komen. In verband met de brand moeten boeren hun dieren binnenhouden. Ze mogen niet grazen in weilanden waarover de rookwolk is getrokken, zegt de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA).

De grote brand bij het chemische bedrijf gaat gepaard met veel explosies en steekvlammen. Op het industrieterrein waar de brand sinds half drie woedt, liggen veel brandbare en giftige stoffen opgeslagen.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Wel staan voor de zekerheid twee ambulances klaar. Er is een informatienummer: 0800-1351. Ook is www.crisis.nl actief, waar mensen over de brand op de hoogte gehouden kunnen worden.

Chemie-Pack

De brand woedt in het bedrijf Chemie-Pack, waar chemische producten worden bewerkt en verpakt. Volgens de politie staan meerdere loodsen en een tankauto in brand. De chemicaliën bij het bedrijf zijn giftig en bijtend, zegt de politie.

In 2008 is het bedrijf op de vingers getikt, omdat het niet goed schoon werd gehouden. Ook zei de Arbeidsinspectie dat het bedrijf niet goed kon inschatten welke gevaren er bij een calamiteit zouden ontstaan.

Bij een latere controle werden geen overtredingen vastgesteld. Afgelopen oktober is een nieuwe vergunning afgegeven voor Chemie-Pack.

Wärtsilä

De vlammen zijn later overgeslagen naar een vestiging van Wärtsilä. Dat Finse concern bouwt in Moerdijk onderdelen voor dieselmotoren. Zeven bedrijven in de omgeving zijn ontruimd; het pand van Wärtsilä wil de brandweer gecontroleerd laten uitbranden.

De brand leidde tot een enorme, zwarte wolk met giftige en bijtende stoffen die in noordelijke richting drijft. De wolk heeft boven Dordrecht gehangen en drijft verder richting het oosten van Rotterdam.

Brandweerinzet

Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Verder heeft Shell twee bedrijfsbrandweerwagens beschikbaar gesteld. Shell heeft zelf ook een chemiecomplex in de buurt.

Het ministerie van Defensie heeft vanaf de luchtbasis Gilze-Rijen twee zogenoemde crashtenders naar Moerdijk gestuurd. Die blusvoertuigen beschikken over een waterkanon.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ook het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) in werking gesteld. Dat is een landelijk coördinatiecentrum voor de inzet van brandweer en overige hulpdiensten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven is een onderzoek begonnen. De raad is begonnen met het verzamelen van feiten. Het onderzoek richt zich op de oorzaak en achtergrond van de brand en op de crisisbestrijding.

Verkeer

Het scheepvaartverkeer op het Hollands Diep is stilgelegd. Op de Oude Maas mag wel gevaren worden.

In de Hoeksche Waard en het zuiden van Dordrecht ging vanmiddag het luchtalarm af. Mensen werden daar aan het einde van de middag opgeroepen hun ramen en deuren dicht te houden. In Strijen zijn mensen met geluidsauto's gewaarschuwd voor de rook en in de Hoeksche Waard klagen mensen over een vreemde stank.

Omroep Brabant Radio en RTV Rijnmond zijn als rampenzenders aangewezen.

STER reclame