Erik Akerboom
NOS Nieuws

Grote uitdagingen voor nieuwe politiebaas

  • Remco Andringa

    Redacteur politie en justitie

  • Remco Andringa

    Redacteur politie en justitie

Erik Akerboom wordt vandaag geïnstalleerd als nieuwe korpschef van de Nationale Politie. Aan hem de taak om de moeizaam verlopen reorganisatie alsnog tot een goed einde te brengen. Akerboom staan minstens zes uitdagingen te wachten.

1. De politie financieel weer op de rit krijgen

Het idee was te gaan besparen, maar tot nu toe valt de Nationale Politie alleen maar duurder uit. De reorganisatie gaat twee keer zo lang duren en twee keer zo veel kosten. Het budget moest vorig jaar worden verdubbeld naar 460 miljoen euro.

Erik Akerboom wordt vandaag geïnstalleerd als nieuwe korpschef van de Nationale Politie. Aan hem de taak om de moeizaam verlopen reorganisatie alsnog tot een goed einde te brengen. Zes uitdagingen voor de nieuwe korpschef. Deze week lekte een rapport uit waaruit blijkt dat de politie nog eens 250 tot 300 miljoen euro extra nodig heeft. Want de politie staat er financieel belabberd voor. De tekorten lopen al jaren op en het einde van de geldproblemen is nog niet in zicht.

Akerboom zal moeten strijden voor extra budget, maar tegelijkertijd ook de boekhouding van de politie op orde moeten brengen. Want in de voorbije jaren was lang niet altijd duidelijk waaraan het geld op is gegaan.

2. Zorgen dat het werk de politie niet boven het hoofd groeit

Uitgerekend tijdens de roerige overgang naar een nationaal korps, kreeg de politie het drukker dan ooit. De dreiging van terreur en de aanhoudende vluchtelingenstroom vergen veel extra inzet. Speciale anti-terreurteams rijden permanent rond. Wijkagenten zijn druk met asielzoekerscentra of protesten daartegen. De vreemdelingenpolitie heeft de handen vol aan de intake van vluchtelingen.

En dan zijn er nog alle andere prioriteiten die de politie zich heeft gesteld: van het aanpakken van de georganiseerde misdaad in Noord-Brabant tot het bestrijden van kinderporno op internet. Daardoor stapelt ander politiewerk zich op. Toch is het volgens de korpsleiding allemaal nog net te behappen. Akerboom zal moeten voorkomen dat de druk op de politie nog groter wordt, waardoor te veel andere belangrijke zaken blijven liggen.

3. De kwaliteit van de opsporing verbeteren

De kwaliteit van de opsporing is niet in orde, gaf minister Van der Steur vorig jaar toe. Te veel zaken blijven onopgelost. En dus moet het niveau van de rechercheurs en hun leidinggevenden omhoog.

De criminaliteit verschuift steeds vaker naar internet, waardoor dringend behoefte is aan expertise op het gebied van cybercrime. Criminelen werken ook steeds vaker internationaal of verstoppen hun vermogen achter ingewikkelde zakelijke constructies.

Een en ander vraagt om meer financieel-economische kennis. De politie is druk bezig om zulke specialisten op te leiden en (hoogopgeleide) zij-instromers binnen te halen, maar de kwaliteit van de recherche is nog niet op peil. De nieuwe korpschef zal dit dus verder moeten oppakken. Ondertussen kwamen er tijdens de reorganisatie juist klachten dat er belangrijke kennis verloren ging. Agenten werden opeens ingezet op heel andere onderdelen.

4. Het moreel onder de dienders opkrikken

De reorganisatie is een aanslag geweest op de motivatie van het politiepersoneel. Veel agenten zijn ontevreden over de nieuwe functie of plek die ze hebben gekregen. Duizenden werknemers hebben nog een bezwaarprocedure lopen.

De lange strijd voor een betere cao heeft het moreel onder de dienders ook geen goed gedaan. Praktische problemen, zoals gaten in dienstroosters of overuren die niet gecompenseerd kunnen worden, helpen ook al niet.

De politie kampt dan ook met een extreem hoog ziekteverzuim. Zeven procent van het personeel zit langdurig ziek thuis. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.

En dan zijn er nog de zorgen over de gevolgen van alle bezuinigingen. Is de politie nog wel net zo toegankelijk als straks de helft van de politiebureaus is gesloten? Drie kwart van de agenten is bang van niet. Akerboom zal dus zijn best moeten doen om de rust onder zijn personeel terug te brengen en daarmee ook de motivatie.

5. Zorgen dat de computersystemen werken

De overheid en ict, vaak is dat een niet al te gelukkige combinatie. Dat geldt zeker ook voor de politie. Al ver vóór de vorming van de Nationale Politie werd geklaagd over de slechte computersystemen bij de politie, die vaak per korps verschilden en niet met elkaar konden communiceren.

Het samenvoegen van de computersystemen van de 26 vroegere korpsen moest daarin verbetering brengen, maar de praktijk bleek weerbarstiger dan gedacht. Verschillende projecten werden uitgesteld of vielen aanzienlijk duurder uit dan gepland. Bovendien liggen nieuwe bezuinigingen op de loer.

Niet verrassend dus dat agenten nog altijd klagen als het over computers gaat. En dus kan Akerboom ook het opknappen van de politiesystemen voorlopig op zijn lijstje laten staan.

6. Werken aan een beter imago van de politie

Alsof het imago van de politie nog niet genoeg was aangetast door de moeizaam verlopende reorganisatie, kreeg het korps ook nog eens te maken met een aantal schandalen. In 2014 werd bekend dat er was gesjoemeld met de aanbesteding van politieauto’s, waarna de hele aanbesteding over moest.

Voor nog meer ophef zorgde de 'politiemol' een jaar later. Een agent bleek jarenlang te hebben rondgeneusd in allerlei grote politieonderzoeken en zou deze info hebben doorgespeeld naar criminelen. Hij was aan het werk gezet zonder de gebruikelijke AIVD-screening af te wachten.

In allerijl werden vorig jaar medewerkers opnieuw (of alsnog) door de molen gehaald. Het zal Erik Akerboom vast niet verkeerd uitkomen als het lukt het blazoen van de politie weer wat op te vijzelen.

'Ik weet waar ik aan begin, dit is geen rustig baantje'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl