ANP

De Woonbond heeft een kort geding aangespannen om te bereiken dat de overheid stopt met het verwerken van inkomensgegevens van huurders. De bond bereidt ook een collectieve zaak voor om de huurverhoging voor 'scheefhuurders' terug te vorderen van de corporaties en de overheid. 

In totaal zou het gaan om ongeveer 300 miljoen euro. Dat bedrag hebben zo'n half miljoen mensen met een midden- of hoog inkomen sinds 2013 betaald aan extra huurverhogingen. 

De bond wil bovendien dat de huidige huren van die groep verlaagd worden.

Privacy

De Raad van State oordeelde in februari dat de Belastingdienst de privacywetgeving schond door inkomensgegevens aan corporaties te verstrekken. Die gegevens werden gebruikt om te bepalen of iemand meer verdiende dan ruim 33.000 euro per jaar.

De huurders met een inkomen boven die grens kregen een extra huurverhoging. De verhoging is ingevoerd om het 'scheefwonen' te ontmoedigen, huurders die met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen.

Na de uitspraak kondigde de Woonbond al aan de mogelijkheid van een rechtsgang te zullen onderzoeken. Volgens de Woonbond is er sindsdien niet gereageerd op een verzoek om te praten over een schikking. Daarom is een rechtszaak een logische volgende stap. "Maar we willen nog steeds praten, we zijn best bereid tot een deal", zegt Ronald Paping van de Woonbond.

Kort geding

In het kort geding aanstaande donderdag probeert de bond alvast te regelen dat inkomensgegevens van huurders dit jaar niet meer gebruikt worden. De overheid zou nu die gegevens aan het verwerken zijn om ze te overhandigen aan corporaties zodra de wetgeving dat weer mogelijk maakt. 

De wet die dat regelt ligt bij de Eerste Kamer. Tot die wet erdoor is worden de gegevens niet overgedragen. Maar de bond wil nu dat ook het verwerken van de gegevens stopt tot het zover is.

STER reclame