anp

Dekker kan door met plan voor strengere regels thuisonderwijs

time icon

Staatssecretaris Dekker kan door met zijn plannen om thuisonderwijs aan strengere regels te laten voldoen. Dat bleek vanmiddag tijdens een debat met de Tweede Kamer. Dekker moet bij het uitwerken van zijn plannen wel goed overleggen met mensen die expertise hebben, zei onder meer zijn eigen partij de VVD.

Op thuisonderwijs is nu geen toezicht. Kinderen kunnen onder voorwaarden vrijstelling van de leerplicht krijgen. Dekker wil dit veranderen, en het wetsartikel dat de vrijstelling regelt schrappen. 

Het thuisonderwijs moet in een nieuwe wet als onderwijsvorm worden opgenomen, zodat het aan regels kan worden gebonden en er controle kan plaatsvinden. VVD en PvdA steunen dit plan en gaven Dekker groen licht het verder uit te werken.

Onderwijsplan

Dekker wil onder meer dat ouders die thuisonderwijs willen geven een onderwijsplan opstellen. Zo'n plan moet goedgekeurd worden door een leerplichtambtenaar. Verder moeten ouders of thuisonderwijzers zelf minimaal hbo-niveau hebben, en kan de inspectie komen controleren.

De christelijke partijen verzetten zich tegen het plan. Zij vinden onder meer dat het te ver gaat dat de inspectie achter de voordeur kan komen. CDA Kamerlid Rog zei "bedroefd" te zijn en de eisen "niet redelijk" te vinden. Ook het eisen van minimaal hbo-niveau van de thuisonderwijzers vindt Rog te ver gaan. "De staatssecretaris draaft echt te ver door", aldus Rog.

PvdA-Kamerlid Ypma is het daar niet mee eens: "Ouders die ervoor kiezen thuisonderwijs te geven, maken die keuze zelf. De woning wordt min of meer een klaslokaal. Het is volkomen logisch dat we daar ook eisen aan stellen en controles willen".

De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NvvTO), die al langer voor een wettelijke regeling voor thuisonderwijs pleit, vreest dat er nu te veel strenge maatregelen opeengestapeld worden en dat thuisonderwijs wel heel moeilijk gaat worden. VVD en PvdA vinden wel dat Dekker samen met hen om de tafel moet bij de uitwerking van de plannen.  

Passend Onderwijs

De afgelopen tijd is het aantal aanvragen voor thuisonderwijs gestegen.  De PvdA ziet een verband met het passend onderwijs. Scholen zijn sinds vorig jaar verplicht leerlingen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen binnenboord te houden. Als zij dat niet kunnen, moeten ze een andere oplossing regelen. Volgens Kamerlid Ypma werkt dit in praktijk niet. Ook de Kinderombudsman wees vorig jaar op deze ontwikkelingen

In het debat vanmiddag zei Ypma zei meer dan honderd gevallen te kennen van leerlingen die nergens terecht kunnen. Ze riep de staatssecretaris op met oplossingen te komen. Dekker zei nog eens naar de problematiek te zullen kijken, maar wees er ook op dat scholen die inschrijving of hulp weigeren de wet overtreden.

Dekker zegde de Kamer verder toe binnen een jaar met zijn verdere uitwerking van de plannen voor het thuisonderwijs te komen.

STER Reclame