AFP

Nu de Balkanroute om naar Noord-Europa te komen vrijwel gesloten is, stranden veel vluchtelingen halverwege. Ruim 35.000 mensen zitten vast in Griekenland, enkele duizenden in Macedonië en Servië. De Europese Unie houdt er rekening mee dat vluchtelingen andere routes gaan gebruiken om naar het noorden te komen. Maar welke routes zijn dat?

1. De route van Libië naar Italië. Vluchtelingen moeten dan de gevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee maken naar het Italiaanse eiland Lampedusa. De route werd eerder al veel gebruikt. Op de route zijn al enkele duizenden vluchtelingen omgekomen.

2. De route via Albanië. Daar zullen voornamelijk vluchtelingen gebruik van maken die via Turkije naar Europa willen. Nu de Balkanroute dicht is, en vluchtelingen niet meer via Macedonië naar het noorden kunnen, vreest de EU dat mensen naar buurland Albanië zullen trekken om van daaruit met een bootje naar Italië over te steken.

3. Een nieuwe, meer oostelijke route van Turkije naar Oekraïne. Voor deze route zullen vluchtelingen per boot de Zwarte Zee moeten oversteken. Vervolgens voert de tocht over land via Oekraïne naar de grens van een EU-lidstaat. 

4. Een route van Turkije naar Rusland, naar de grens met een van de Baltische staten. Deze route gaat volledig over land.

Vier alternatieve routes voor de Balkanroute

Om te voorkomen dat vluchtelingen in groten getale de nieuwe routes gaan gebruiken, wil de EU preventief optreden. De Baltische staten overwegen om een hek aan de grens te bouwen. En in Albanië wordt al gesproken over het opzetten van opvangkampen.

Ook al zijn de grenzen dicht, vluchtelingen blijven komen

De EU zet vooralsnog in op strenge grenscontroles op de route van Turkije naar Griekenland. Zo moet er een Europese grenspolitie komen die voorkomt dat vluchtelingen met bootjes de Egeïsche zee oversteken. 

"Als dat werkt, want daar hoopt iedereen op, dan kunnen de binnengrenzen van Europa open en kunnen we weer normaal reizen", zegt correspondent Arjan Noorlander. "Maar dat zal een proces van de lange adem worden."

STER reclame