Een vaartuig van Boskalis in het Suezkanaal bij Ismaïlia in juni vorig jaar.
NOS Nieuws

'Baggeraars en overheid in de fout bij uitbreiding Suezkanaal'

Nederlandse baggerbedrijven en de overheid zijn tekortgeschoten bij de uitbreiding van het Suezkanaal. Tegen internationale afspraken in kwamen overheid en de baggeraars Boskalis en Van Oord niet op voor de belangen van gedupeerden. Ook is er geen milieueffectrapportage gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).

De uitbreiding van het kanaal in 2014 en 2015 was een prestigeproject van de Egyptische president Sisi, dat binnen een jaar moest worden afgerond. Schepen moesten elkaar overal in het kanaal kunnen passeren, zodat er veel meer schepen doorheen konden varen.

De opdracht ging naar een internationaal consortium waarvan ook de Nederlandse baggeraars Boskalis en Van Oord deel van uitmaakten. Het project werd in elf maanden afgerond.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu bij de opening van het kanaal vorig jaar

Volgens SOMO zijn 500 Egyptische families gedupeerd. Zij moesten hun huizen verlaten, omdat die voor de aanleg moesten wijken.

Richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waar ook Nederland lid van is, schrijven voor dat de baggeraars de families op hun rechten hadden moeten wijzen. Ook hadden zij de opdrachtgever moeten aansporen de gedupeerden schadeloos te stellen. Dat is niet gebeurd, schrijft SOMO.

Boskalis

Boskalis wijst deze kritiek van de hand. Op het moment dat het bedrijf bij het project betrokken raakte, stonden er geen huizen die voor het project moesten wijken. Als die er gestaan hebben, waren ze al verdwenen, zegt een woordvoerder.

Boskalis bestrijdt ook dat er geen milieueffectrapportage is gemaakt. Zoals altijd zijn ook bij dit project de gevolgen voor het milieu op het land en in het water in kaart gebracht, zegt de woordvoerder. Daarvoor is een ander Nederlands bedrijf ingehuurd.

Kredietverzekering

De Nederlandse overheid was als kredietverzekeraar bij het project betrokken. Het ministerie van Financiën keurde de aanvraag goed zonder dat er een sociale- en milieueffectenrapportage was gemaakt, schrijft SOMO.

Staatssecretaris Wiebes schreef vorige maand aan de Kamer dat voor het afsluiten van een exportkredietverzekering geen sociale- en milieueffectenrapportage nodig was. Dat moet alleen bij projecten die langer duren dan twee jaar.

Compensatie

Om er toch op toe te zien dat de normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO-normen) werden nageleefd is onder andere door de Nederlandse ambassade in Caïro informatie verzameld.

Daaruit kwam naar voren dat een beperkt aantal boeren moest vertrekken. Zij woonden en werkten op grond van het leger, zonder dat zij daar toestemming voor hadden gekregen. Zij hebben voor de gedwongen verhuizing volgens Wiebes compensatie ontvangen.

SOMO en medeopsteller Both Ends roepen de baggeraars en de overheid op in de toekomst de normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO-normen) na te leven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl