Tusk in Kroatië, waar hij overleg voerde over de migrantenstroom AFP
NOS Nieuws Buitenland

Nieuwe deal EU en Turken over migranten in de maak

Turkije moet vluchtelingen die niet welkom zijn in Europa terugnemen en het aantal vluchtelingen dat dagelijks de oversteek maakt naar Griekenland, moet drastisch omlaag, zeggen bronnen in Brussel. 

Nu steken dagelijks gemiddeld 2000 mensen per boot over naar de Europese Unie. Dat aantal moet, zeggen de bronnen, minstens worden gehalveerd. Ook moeten landen langs de asielroute niet meer zomaar mensen doorlaten.

De nieuwe migratieafspraken moeten de komende dagen vorm krijgen tijdens overleg tussen de EU en Turkije. De basis van de afspraken moet een Turkse toezegging zijn om bootvluchtelingen die niet welkom zijn in de EU weer terug te nemen. In ruil daarvoor moet de EU bereid zijn honderdduizenden vluchtelingen uit kampen in Turkije over te nemen.

Noord-Afrikanen

Morgen zijn voorzitter Tusk van de Europese Raad en Eurocommissaris Timmermans in Turkije om over dit voorstel te overleggen. Maandag is er een EU-Turkije-top in Brussel waar de Europese lidstaten het goed moeten keuren.

De huidige afspraken met Turkije gaan minder ver. Turkije heeft beloofd meer migranten in eigen land te houden in ruil voor drie miljard euro en visumvrij reizen voor Turken naar de EU. Die afspraken leiden nog niet tot de gehoopte resultaten. De afgelopen weken neemt de migratie vanuit Turkije naar Griekenland weer flink toe.

De Turkse regering zet vandaag al een eerste stap in de richting die de EU wil. Turkije zegt bereid te zijn om te beginnen 308 asielzoekers uit Griekenland terug te nemen. Het gaat om een groep Noord-Afrikanen (uit Marokko, Algerije en Tunesië) die niet gevlucht zijn voor oorlog, maar zijn meegereisd met de vluchtelingenstroom uit Syrië.

Kopgroep

De kans dat alle Europese lidstaten nu al willen meewerken aan het overnemen van Turkse vluchtelingen lijkt klein. Er vormt zich een kopgroep van ruim tien lidstaten waaronder Nederland en Duitsland, die al concretere toezeggingen wil doen aan de Turken.

Er wordt nog geprobeerd om landen die twijfelen of ronduit tegen zijn tegemoet te komen. Zo wordt maandag gesproken over het verlengen van grenscontroles binnen het Schengengebied met zes maanden. 

Daarnaast is de commissie vandaag met een extra fonds van 700 miljoen euro gekomen voor noodhulp aan EU-landen die grote groepen migranten moeten opvangen. Verwacht wordt dat het grootste deel van dat bedrag naar Griekenland zal gaan.

STER reclame