Van Rijn bezorgd over wachtlijsten voor mishandelde kinderen

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn vorig jaar gestegen ANP

Staatssecretaris Van Rijn maakt zich zorgen over de wachtlijsten bij Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De inspecties concluderen dat bij 58 procent van de organisaties die kinderen opvangen wachtlijsten zijn ontstaan. 

De inspectie benadrukt dat kinderen die onmiddellijk hulp nodig hebben, wel direct geholpen worden. Van Rijn is daar opgelucht over. "Gelukkig wordt ingegrepen waar het acuut nodig is. Dat stelt mij op zich gerust", zegt hij. "Maar ik wil zicht op die wachtlijsten. Wat kan er wachten en wat niet?".

Haperend computersysteem

De inspectie constateert dat ook andere zaken niet goed gaan. Zo is Veilig Thuis buiten kantoortijden niet altijd goed bereikbaar, is er sprake van een haperend computersysteem en is het de vraag of er altijd voldoende goed personeel is.

Uit het rapport blijkt verder dat 68 procent van de Veilig Thuis-organisaties geen goed zicht heeft op de veiligheid van alle gezinsleden van huishoudens die op de wachtlijst staan.

Het aantal meldingen van kindermishandeling is de afgelopen jaren toegenomen. Dat komt vooral doordat scholen, artsen en andere instellingen hier steeds meer op letten. Exacte cijfers voor 2015 ontbreken. 

STER Reclame