anp

Extra geld voor het primair onderwijs is wat een Kamermeerderheid betreft voorlopig niet aan de orde. VVD en PvdA vinden dat scholen met al eerder beschikbaar gesteld geld uit de voeten moeten kunnen. Ook staatssecretaris Dekker ziet dat zo. 

Onderwijsbonden en Onderwijsraden maken zich ernstige zorgen over de financiële situatie van scholen. Volgens onderwijsbonden en raden zijn nieuwe investeringen cruciaal, "wil het kabinet dat Nederland tot de top-5 van concurrerende kenniseconomieën blijft behoren", schrijven zij in een brief aan de Kamer. 

Volgens de Algemene Onderwijsbond is extra geld nodig om onder meer de groepsgrootte en werkdruk aan te pakken, maar ook de salarissen.

Oude zorg

Eerder trokken bonden en raden al aan de bel over de tekorten bij sommige scholen. "De tekorten lopen op, sommige scholen dreigen ten onder te gaan", aldus voorzitter den Besten van de PO-raad. Volgens de PO-raad is er een structureel tekort van bijna 500 miljoen. 

De raad publiceerde oktober vorig jaar cijfers waaruit blijkt dat de kosten van scholen veel sneller stijgen dan de inkomsten.

Werkloosheid

Staatssecretaris Dekker vindt dat scholen het moeten kunnen redden met de eerder beschikbaar gestelde extra middelen. Dat zei hij vandaag in een debat met de Tweede Kamer. Vorig jaar kwam 289 miljoen euro extra vrij. "Het gaat er ook om hoe je met de middelen omgaat, sommige scholen lukt dat kennelijk wel", aldus Dekker in het debat.

Scholen komen volgens de PO-raad vooral in de problemen door de stijgende werkloosheidskosten. Een dalend aantal leerlingen gecombineerd met stijgende werkloosheid onder leraren baren het primair onderwijs kopzorgen. Door de krimp krijgen zij minder geld van de overheid voor het geven van onderwijs. Tegelijkertijd betalen zij steeds meer geld om de werkloosheidsuitkeringen van leraren te betalen. Dus snijdt het mes aan twee kanten "verkeerd".

Kostenstijging

In vijf jaar tijd zijn de werkloosheidskosten met 165 miljoen gestegen tot 265 miljoen euro nu. Veel scholen geven aan dat ze hierdoor in de problemen komen. Dekker beloofde dit najaar al verder onderzoek te doen naar deze cijfers.

De PO-raad benadrukt in de brief aan de Kamer verder dat het geld uit het Herfstakkoord incidenteel was, en dat scholen daar geen structurele bekostiging op kunnen baseren. Volgens de raad is er ook al veel bezuinigd op bijvoorbeeld  ondersteunend personeel. Uitgaven aan schoolgebouwen, bureaus en lesmaterialen zijn uitgesteld. "Gevolg is onder meer dat veel leraren steeds meer administratief werk moeten doen en zij kampen met een steeds grotere werkdruk", aldus de raad op zijn site.

Onderzoek

Oppositiepartijen willen dat de staatssecretaris laat onderzoeken hoe de kosten op de werkvloer zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. "We kunnen onze ogen niet sluiten voor de problemen", zei D66-Kamerlid Van Meenen.

Het CDA vroeg opnieuw of het eerder beschikbaar gestelde geld uit het Onderwijsakkoord wel op de goede plekken komt, en wat er mee gebeurt. Bijna alle partijen maken zich zorgen over geld dat op planken blijft liggen. Eerder zegde Dekker al toe hier onderzoek naar te gaan doen. De SP vindt het erg lang duren en wil een motie indienen die ervoor moet zorgen dat in ieder geval een deel van het geld "zo snel mogelijk in de lokalen terechtkomt", aldus Kamerlid Van Dijk.

GroenLinks zei teleurgesteld te zijn dat de coalitiepartijen extra investeringen nu afwijzen.  "De PvdA blijft ontwijkend antwoorden en laat kansen liggen. "De VVD doet niet mee aan het feestje", aldus Kamerlid Grashoff.

VVD-Kamerlid Duisenberg zei dat extra geld nu niet aan de orde is. Hij wees erop dat sinds het aantreden van dit kabinet al 2 miljard euro extra naar onderwijs is gegaan.

STER reclame