ANP

Specialistenvereniging negatief over cultuur UMC Utrecht

tijd van publicatie

De Federatie van Medisch Specialisten is kritisch over de gang van zaken in het UMC Utrecht. Bestuurder Marcel Daniëls van de specialistenorganisatie zegt vanavond in Zembla dat vóór een operatie chirurg en patiënt elkaar ten minste gesproken moeten hebben. Het niet melden van calamiteiten kan volgens Daniëls niet door de beugel.

“Het is nogal wat: opereren op iemand", zegt Daniëls. "Dat is voor die patiënt een geweldig iets, voor de chirurg is dat ook zo. Ik denk dat het goed is dat je in elk geval even kennismaakt met elkaar. Los daarvan heeft de chirurg zich ook verdiept in de medische kant van de zaak. Daar ga ik helemaal van uit.” 

Inwendige gehoorapparaten

In de Zembla-uitzending van vanavond wordt gemeld dat het UMC Utrecht eind 2014 negen patiënten overnam van het Erasmus MC in Rotterdam. Bij die patiënten, kinderen tussen de 6 en 18 jaar, werd een inwendig gehoorapparaat geplaatst. Vijf patiënten hadden daarna een heroperatie nodig in Rotterdam. 

De operaties bleken uitgevoerd te zijn door minder ervaren artsen en zonder voldoende supervisie. Bovendien hadden de chirurg vooraf geen gesprek gehad met hun patiënten. Betrokken artsen hebben tegen die slechte voorbereiding geprotesteerd, maar het intussen afgezette hoofd van de KNO-afdeling drukte de operaties door.

Efficiënter

Dat zou zijn ingegeven door een sterke hang naar efficiënter werken. Daniëls daarover: “Ik denk dat het iets zegt over de cultuur in zo’n situatie. Het hoort niet zo te zijn dat dokters onder druk komen te staan om een bepaalde ingreep wel of niet of op een bepaalde manier uit te voeren. Onder druk dingen doen, om financiële redenen, is een verkeerde druk. Dat blijft fout. Dat is niet de bedoeling.”

Aanpassing

Het UMC Utrecht heeft de mislukte plaatsingen van inwendige hoorapparaten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  In het rapport van de interne onderzoekscommissie dat door de Raad van Bestuur naar de IGZ is gestuurd ontbreekt de belangrijkste conclusie die de onderzoekers trokken. 

De zin "de ingrepen zijn (onder beperkte supervisie) uitgevoerd door minder ervaren chirurgen en mogelijk heeft dit bijgedragen aan een suboptimaal resultaat"- werd geschrapt. Die conclusie trokken de onderzoekers nadat ze met alle betrokkenen hadden gesproken.

In het rapport dat aan de IGZ is gestuurd staat: “De belangrijkste onderdelen van de ingreep zijn uitgevoerd door de hoofdbehandelaar zelf of onder zijn strikte supervisie.” Ook laat het ziekenhuis weten dat “deze casussen zijn onderzocht om lessen te trekken.”

Niet gemeld

Op een andere afdeling van het UMC Utrecht zijn calamiteiten niet gemeld bij de Inspectie. Eind vorig jaar gebeurde dat ook op de KNO-afdeling die nu weer in opspraak is. 

Nu gaat het om drie mislukte schedeloperaties bij heel jonge kinderen die het ziekenhuis niet gemeld heeft bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De ouders van de kinderen deden dat wel.

Cultuur 

"Dat is waar de Federatie van Medisch Specialisten dus voortdurend op hamert: dat is niet wat kan. Een calamiteit wordt gemeld. En een calamiteit wordt uitgezocht zodat we met z’n allen in Nederland er van kunnen leren”, zegt Daniëls. 

 “De vraag is natuurlijk: wat ligt eraan ten grondslag waarom die meldingen dan kennelijk met terughoudendheid of helemaal niet gedaan worden. En ik denk dat daar de vraag ligt van: hoe zit dat dan, met een cultuur waarin je met z’n allen eigenlijk ervan uit moet gaan dat we willen leren van dingen die fout gegaan zijn.”

STER Reclame