ANP
NOS Nieuws

'Eng als samenleving oordeelt over reden voor abortus'

Het is niet aan de politiek of de samenleving om een oordeel te vellen over de redenen voor een abortus. "Iedere vrouw maakt haar eigen afweging", zegt Ellen Giepmans, directeur van stichting Fiom, die vrouwen helpt bij ongewenste zwangerschappen.

De SGP wil de discussie over abortussen aanzwengelen en liet een onderzoek uitvoeren. Daaruit blijkt dat veruit de meeste Nederlanders voor vrije abortus zijn. Tegelijkertijd vindt 91 procent van de ondervraagden het wel een goed idee als vrouwen een reden moeten opgeven voor hun abortus.

En dat is zorgelijk, zegt Giepmans. "Een vrouw kan nooit vooraf aangeven welke reden doorslaggevend is voor het afbreken van haar zwangerschap. Het wordt eng als de maatschappij gaat zeggen welke motivatie wel relevant is en welke niet."

Optelsom

SGP-leider Van der Staaij merkte op dat het geboortecijfer in Nederland daalt, maar dat er niet minder abortussen worden gepleegd. Hij pleit voor een strengere regelgeving. Volgens Giepmans is dat niet nodig. "Geen enkele vrouw kiest zomaar voor een abortus."

Het is in veel gevallen een optelsom, vertelt Giepmans. "Iemand kan een gebrek aan geld opvoeren, omdat dat een maatschappelijk geaccepteerd argument is. Maar we zien heel vaak dat als er wordt doorgevraagd, er nog veel meer onderliggende redenen zijn. Het gaat er uiteindelijk om wat diegene voelt."

Het afbreken van een zwangerschap is voor niemand gemakkelijk.

Ellen Giepmans, voorzitter Fiom

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel jongeren minder positief zijn over een abortus dan hun ouders. "Dat kwam ook in een ander onderzoek naar voren", aldus Giepmans. "Een mogelijke oorzaak is dat zij niet voor het recht op abortus hebben gestreden, terwijl de oudere generatie dat wel heeft gedaan."

Volgens haar zien veel jongeren een abortus nog wel als een serieuze optie. "Ze denken erover na. Net als veel oudere vrouwen. Maar als de publieke opinie tegen abortussen is, dan is dat van invloed op hun keuze. Vrouwen moeten zelf kunnen beslissen. Het afbreken van een zwangerschap is voor niemand gemakkelijk."

Van der Staaij: het blijft in Nederland stil rond abortus

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl