ANP

Het ziekteverzuim bij de politie is extreem hoog. Vorig jaar zat 7 procent van alle agenten ziek thuis; per dag zijn dat 4600 mensen. De voorzitter van de centrale ondernemingsraad wil een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van het ziekteverzuim.

Volgens het AD zijn de reorganisatie bij de Nationale Politie en de werkdruk belangrijke oorzaken, maar or-voorzitter Giltay zei in het NOS Radio 1 Journaal dat die conclusie te kort door de bocht is. "Agenten klagen inderdaad over de reorganisatie en de werkdruk, maar daar moet een onderzoek naar komen. Vanavond praat ik met korpschef Akerboom en dan zal ik aandringen op zo'n onafhankelijk onderzoek. Ik ben er wel klaar mee."

Hoog ziekteverzuim bij de politie

In 2014 zat 6,1 procent van de agenten ziek thuis en in 2013 nog 5,7 procent. Bij andere beroepsgroepen is het percentage gemiddeld 3,8. Bij het korps Oost-Brabant is het ziekteverzuim met 7,7 procent het hoogst en relatief zijn bij de politie meer vrouwen dan mannen ziek. 

Slecht slapen

De korpsleiding heeft wel maatregelen genomen om het ziekteverzuim terug te dringen, maar die helpen nauwelijks. Nog steeds weten veel agenten niet waar ze aan toe zijn. Zo moeten sommige agenten opeens 100 kilometer verderop gaan werken of krijgen ze een nieuw functieprofiel. Dat zou slaapgebrek veroorzaken.

STER reclame