De laatste tien jaar is het gevoel van onveiligheid afgenomen ANP

Vorig jaar werden in Amsterdam de meeste mensen slachtoffer van criminaliteit, blijkt uit de Veiligheidsmonitor. In de hoofdstad zei ruim 28 procent in 2015 te maken te hebben gehad met geweld, vandalisme of een vermogensdelict. Dat is wel 2 procent minder dan vorig jaar.

Die daling is ook te zien in de rest van Nederland. "Blijkbaar lukt het ons toch om het aantal steeds verder omlaag te brengen", zegt Jan Latten, hoofddemograaf van het CBS. 

Tussen 2005 en 2015 daalde het aantal slachtoffers van criminaliteit in heel Nederland van 3,6 miljoen naar 2,4 miljoen. "Dat heeft te maken met allerlei factoren: overheidsbeleid, veiligheidscampagnes, buurtpreventie, maatregelen die burgers zelf nemen, er gebeurt van alles."

Traditioneel scoren gemeenten op het platteland veel lager in de criminaliteitscijfers. Van de steden boven de 70.000 inwoners scoort Emmen het laagst. De hele provincie Drenthe kende van alle politiedistricten de minste slachtoffers. "Dat verschil tussen stedelijke regio's en het platteland blijft groot. In steden loop je meer risico. Het is makkelijker om je als crimineel te verbergen in de stad."

Bekijk de criminaliteit op de kaart

In de Veiligheidsmonitor is ook de veiligheidsbeleving onderzocht. Nederlanders voelden zich vorig jaar ongeveer even veilig als in 2014: 36 procent van de bevolking voelt zich wel eens onveilig. "Maar over de afgelopen tien jaar is het een forse verbetering. Tien jaar geleden zei 47 procent zich wel eens onveilig te voelen."

Het gevoel van onveiligheid zegt weinig over de daadwerkelijke veiligheid, zegt Latten. "Veel ouderen voelen zich wel eens onveilig, maar ze maken het minst mee." Uit de monitor blijkt overigens dat jongeren tussen de 15 en 24 jaar zich het vaakst onveilig voelen.

Mannen en vrouwen

Ook voelen vrouwen zich vaker onveilig dan mannen: ruim 44 procent van de vrouwen voelt zich wel eens onveilig tegenover 26 procent van de mannen. Voor het onderzoek werd hen bijvoorbeeld gevraagd of ze 's avonds de deur opendoen als er wordt aangebeld. "Dan zie je dat vrouwen vaker zeggen dat ze dat niet doen." 

In de Veiligheidsmonitor is verder onderzoek gedaan naar de tevredenheid over het contact met de politie. Een meerderheid van 60 procent is daar tevreden over. "Daarbij maakt het nogal wat uit of je zelf de politie belt of dat de politie jou aanspreekt, bijvoorbeeld voor een overtreding", zegt Latten. "Maar zelfs onder die laatste groep is 47 procent toch nog tevreden."

STER reclame