De pastoor uit Lisse zegent bloemen die op transport gaan naar Italië ANP

Staat mag kerk geen persoonsgegevens meer geven

time icon

De Staat moet ophouden met het verstrekken van persoonsgegevens aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag. De Tweede Kamer roept het kabinet op hier zo snel mogelijk een eind aan te maken, maar in ieder geval binnen twee jaar.

D66 vindt het bijhouden van een administratie voor religieuze groeperingen geen taak van de overheid. De VVD vergelijkt de gegevensuitwisseling met de situatie dat de Turkse AK-partij adressen van Turkse Nederlanders kreeg om ze vervolgens een stemadvies te sturen. 

Brief van de kerk

Bij wijze van uitzondering krijgen kerkelijke instanties, meestal via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), verhuisgegevens van burgers die ooit zijn ingeschreven geweest bij een kerkgenootschap. Zij ontvangen op hun nieuwe woonadres een brief van de kerk in de buurt.

Volgens SILA staan bij de zeven deelnemende kerkgenootschappen nu 5.768.937 Nederlanders ingeschreven.

Daarvan staan 3.865.290 personen geregistreerd bij de Rooms-Katholieke kerk en 1.870.006 bij de Protestantse kerk.

In 2014 verwerkte SILA in totaal 1.071.387 wijzigingsberichten uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Minister Plasterk zei in het debat over dit onderwerp: "Dit is een service aan burgers van diverse levensbeschouwingen. Nogmaals, als een moslimorganisatie of het Humanistisch Verbond zich erbij wil aansluiten, dan kan dat. Ik zie geen reden om deze service te stoppen."   

Afstand

De Tweede Kamer vindt het juist ongewenst, omdat ook veel mensen worden aangeschreven die niet eens wisten dat zij bij een kerkgenootschap staan ingeschreven, inmiddels niet meer naar de kerk gaan of afstand hebben gedaan van hun religie.

De christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen, alle andere fracties stemden voor het voorstel van D66.

STER Reclame