De El-Fourkaan moskee in Eindhoven
NOS Nieuws

Zijlstra wil salafistische organisaties vervolgen

De bescherming van geloofsgenootschappen tegen strafvervolging moet uit het burgerlijk wetboek verdwijnen, vindt VVD-fractieleider Zijlstra. Volgens Zijlstra kan het OM dan ook optreden tegen salafistische organisaties.

De inlichtingendienst AIVD stelt dat organisaties met een salafistische grondslag steeds vaker een antidemocratisch wereldbeeld uitdragen. De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar al gevraagd of het OM kan onderzoeken of er een verbod op deze orthodox-islamitische organisaties kan komen. Een motie van PvdA-Kamerlid Marcouch werd door een ruime meerderheid van ook CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en enkele eenmansfracties gesteund.

Ondermijnen

Het kabinet zal hier binnenkort een antwoord op geven. Daarop vooruitlopend zegt Zijlstra in een interview in het dagblad Trouw dat het op dit moment niet mogelijk is om religieuze genootschappen te verbieden, ook niet "als zij de staat ondermijnen".

De VVD wil komende maand een initiatiefwet indienen, die voorstelt om de bestaande uitzonderingspositie voor geloofsgenootschappen uit het burgerlijk wetboek te schrappen. Die initiatiefwet is in 2003 door het toenmalige VVD-Kamerlid Wilders gemaakt.

Zijlstra haalt die nu van de plank, omdat religie volgens hem "nooit een rechtvaardiging mag zijn voor de ondermijning van onze vrije liberale samenleving".

Minister van der Steur wilde vanochtend over het plan van de VVD niet meer kwijt dan dat hij het een interessante suggestie vindt. "We zijn bezig met een brief over het salafisme en daarin zullen we deze suggestie meenemen."

De PvdA is niet overtuigd van het voorstel van VVD'er Zijlstra. PvdA-Kamerlid Marcouch vindt dat de aanpak gericht moet zijn tegen het salafisme en niet 'tegen moslims en andere geloofsgemeenschappen in het algemeen', zo laat hij weten. "In een open, vrije samenleving moeten we slechte ideeën met betere ideeën bestrijden en de wetten handhaven daar waar ze worden overtreden", zegt Marcouch. "Zo moeten we onze kinderen beschermen tegen salafistische organisaties die de ideologie van IS aanhangen en verspreiden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl