In de wandelgangen van de Kamer zijn vaak lobbyisten
NOS Nieuws

Kamer voelt niets voor extra lobbyregels

Er komen voorlopig geen strengere regels voor lobbyisten op het Binnenhof. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet niets in het beperken van de invloed van het bedrijfsleven op Haagse wetten. De meeste partijen zien wel voordelen in de kennis die bedrijven aandragen.

SP-Kamerlid Van Gerven vreest voor de schijn van belangenverstrengeling en wil daarom dat er strengere regels worden opgesteld. Als voorbeeld noemt hij een onderzoek over statiegeld dat door een commerciële partij is betaald. "Het probleem is dat de wetenschap op deze manier onrecht wordt aangedaan", aldus de SP'er.

Eigen afweging

Plannen van de SP om de lobbyregels aan te scherpen krijgen weinig steun. D66-Kamerlid Verhoeven zegt wel dat er nog veel te verbeteren is. Hij benadrukt dat er vooral duidelijkheid moet zijn over welke partijen met elkaar samenwerken. "Politici zijn geen belangenbehartigers, maar belangen-afwegers. Daar hoort nu eenmaal bij dat er wordt gesproken met verschillende betrokkenen."

Transparantie

Eind 2015 presenteerden PvdA-Kamerleden Oosenbrug en Bouwmeester een initiatiefnota over hetzelfde onderwerp. Daarin worden een aantal concrete voorstellen gedaan voor meer transparantie in de Haagse lobbysector. Naar verwachting worden deze voorstellen later dit jaar besproken in de Tweede Kamer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl