ANP

Vlees van de rituele slacht mag niet meer in de gewone verkoop terechtkomen. Consumenten die hun vlees in een reguliere winkel kopen, moeten ervan kunnen uitgaan dat de dieren onder verdoving zijn geslacht, schrijft staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Dam wil ook andere aanscherpingen van de afspraken. Zo wil hij dat vlees van rituele slagers alleen aan religieuze gemeenschappen in Nederland wordt verkocht, dat van tevoren wordt vastgelegd hoe groot de behoefte is en dat het niet naar het buitenland verdwijnt. 

Martijn van Dam en Marianne Thieme over de nieuwe plannen

"We geven alleen toestemming om ten behoeve van de vraag binnen geloofsgemeenschappen in Nederland ritueel te slachten", zegt hij in een toelichting. "Dus niet voor de export en niet voor een grotere markt, maar strikt gereguleerd."

Toezicht

Verder moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) permanent toezicht gaan houden op het onverdoofd slachten. De controleurs moeten er onder meer op letten of de dieren snel genoeg het bewustzijn verliezen.

In 2011 nam de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren aan. Daarin staat dat ritueel slachten verboden moet worden, omdat de dieren onverdoofd worden gedood en daarbij onnodig lijden. De wet sneuvelde in de Eerste Kamer, waar een meerderheid vond dat een verbod in strijd was met de vrijheid van godsdienst.

Dierenleed beperken

Het kabinet maakte vervolgens afspraken met de islamitische en joodse gemeenschappen in Nederland om het dierenleed bij de slacht zo veel mogelijk te beperken. Kern van die afspraken is dat dieren alsnog verdoofd moeten worden, als ze na 40 seconden na de halssnede het bewustzijn nog niet hebben verloren. 

De staatssecretaris schrijft dat de afspraken nog niet goed worden nageleefd. Hij vindt dat onacceptabel en komt daarom met nieuwe maatregelen. "De Eerste Kamer zegt dat een verbod niet kan en toen heb ik gekeken: wat kun je dan nog wel regelen om het lijden van dieren zo veel mogelijk te beperken." 

Van Dam was in 2011 Tweede Kamerlid voor de PvdA en stemde toen voor de initiatiefwet van de Partij voor de Dieren. De nieuwe regels moeten volgend jaar ingaan.

Van Dam: hoeveelheid ritueel geslacht vlees beperken

Nieuw wetsvoorstel

Partijleider Thieme van de Partij voor de Dieren zegt het geen verrassing te vinden dat het convenant met religieuze organisaties mislukt is. "Vier jaar lang is er overlegd zonder concrete resultaten. Een verbod op onverdoofd ritueel slachten is onontkoombaar."

Ze vindt het goed dat Van Dam nu met maatregelen komt, "maar dat had al veel eerder moeten gebeuren". "De staatssecretaris maakt met deze maatregelen geen einde aan het onaanvaardbare dierenleed. Ik kom binnenkort met een nieuw wetsvoorstel dat een einde maakt aan het onverdoofd slachten."

STER reclame