Premier Davutoglu van Turkije ANP

De Tweede Kamer vindt dat Turkije Nederland en andere NAVO-landen niet een oorlog "in mag trekken". Een ruime Kamermeerderheid maakt zich zorgen over Turkse acties tegen de Koerden in het noorden van Syrië.

Door projectielen af te vuren op Syrische doelen, dreigt een NAVO-lid rechtstreeks betrokken te raken bij de oorlog in Syrië, vinden Kamerleden. Ze wijzen op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Daar staat in dat een aanval op een van de lidstaten in Europa of Noord-Amerika zal worden opgevat als een aanval op allemaal en dat alle landen zullen meehelpen om de aanvaller af te weren. 

Ongemakkelijk

VVD-woordvoerder Ten Broeke zei in het NOS Radio 1 Journaal dat Turkije wel een "ongemakkelijke vriend begint te worden". Volgens hem moet Turkije geen suggesties rondom artikel 5 doen die de geloofwaardigheid van dat artikel in twijfel trekken. "De NAVO moet zich niet begeven in "avonturen waar mogelijk een andere agenda achter schuil gaat." 

Ook SP-Kamerlid Van Bommel vindt dat zo'n situatie moet worden voorkomen.

Complex

CDA-Kamerlid Knops zei dat Turkije zijn eigen agenda uitvoert, onder de dekmantel van de NAVO. "Dat maakt het ingewikkeld en complex." 

Zijn D66-collega Sjoerdsma benadrukte dat de situatie des te dreigender wordt als Turkije grondtroepen naar Syrië stuurt. "Dan heeft het er alle schijn van dat Turkije ons als NAVO-bondgenoot ergens in wil slepen en daar moeten we echt voor oppassen."

Kabinet

Premier Rutte zei vanochtend dat hij niet bang is dat de NAVO bij een grondoorlog betrokken raakt. "Het inzetten van grondtroepen in Syrië, met de chaos die daar nu is, lijkt me geen logische vervolgstap."

Minister Koenders roept zowel Turkije als de Koerden op de beschietingen te staken. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat de vijandigheden tussen Turkije en de Koerden de inspanningen compliceren die gericht zijn op een oplossing van het conflict.

Over de mogelijke inzet van Turkse grondtroepen in Syrië benadrukt Koenders dat de Turken zelf hebben gezegd dat ze geen grondoffensief beginnen zonder de Verenigde Staten en ook dat de Amerikanen daar zeer terughoudend tegenover staan. "Voor de goede orde wijst het kabinet erop dat Turkije dit vraagstuk tot dusver niet aan de orde heeft gesteld in de NAVO."

STER reclame