Minister Asscher en PvdA-senator Barth (r) tijdens het debat in de Eerste Kamer ANP

Nederland zegt het verdrag met Marokko op over het doorbetalen van uitkeringen aan mensen in Marokko. Na de Tweede Kamer is nu ook de senaat akkoord met het afschaffen van de regeling.

Minister Asscher probeerde lang de hoogte van de uitkeringen, zoals kinderbijslag en ziektewet, voor mensen in Marokko aan te passen aan het levenspeil in dat land. Maar tot een akkoord daarover met Marokko kwam het niet, omdat het land op het laatste moment met aanvullende eisen kwam.

De Tweede Kamer voerde de druk op en stemde vorige maand met een grote meerderheid voor de beëindiging van de afspraken. In de senaat stemden nu GroenLinks, SP en Asschers eigen PvdA tegen. De PvdA stemde in de Tweede Kamer ook al tegen. De partij bleef erbij dat het beter was om het verdrag aan te passen in plaats van te schrappen. 

Bestaande uitkeringen

Als het verdrag voor deze zomer formeel wordt beëindigd, geldt het niet meer vanaf 1 januari. Vanaf dat moment worden nieuwe uitkeringen niet meer naar Marokko overgemaakt. Voor bestaande uitkeringen verandert er niets. Toeslagen als kinderbijslag en kindgebonden budget komen wel te vervallen. 

In de praktijk betekent het ook dat Marokkanen die uit Nederland zijn teruggekeerd gekort worden op hun AOW. Ze krijgen dan nog maar de helft van het wettelijk minimumloon, omdat Nederland zonder het verdrag niet meer kan controleren of er sprake is van samenwonen.

Sommige politici hopen dat Marokko, nu het verdrag beëindigd dreigt te worden, alsnog opnieuw met Nederland om tafel wil. Voor minister Asscher geldt dat er nog steeds valt te praten over nieuwe uitkeringsregels. "Mijn deur staat altijd open", zei hij in het debat bij de senaat.

STER reclame