ANP

Het aantal ouderen dat na een acute ziekenhuisopname thuis overlijdt, kan fors omlaag. Als met name kwetsbare 80-plussers nazorg krijgen van een wijkverpleegkundige, daalt de sterfte met veertig procent.

Zonder nazorg overlijdt dertig procent van deze patiënten binnen honderd dagen. Ze krijgen last van functieverlies, waardoor ze moeite hebben met dagelijkse handelingen als zich wassen en aankleden of boodschappen doen. Gemiddeld duurt het herstel drie tot zes maanden.

Toch krijgen veel ouderen die nazorg niet, zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Sophia de Rooij van het UMC Groningen. Nog geen derde van de Nederlandse ziekenhuizen werkt samen met de wijkverpleging. De andere sturen de patiënten naar huis met de mededeling dat ze kunnen bellen als ze nog vragen hebben.  

Uit een grote studie die De Rooij deed met haar AMC-collega Bianca Buurman onder 674 ouderen die met een acute aandoening in het ziekenhuis waren opgenomen, blijkt dat veel patiënten bij thuiskomst ontredderd zijn. 

Goedkoop 

Voor de studie werd de helft op de gebruikelijke manier naar huis gestuurd en kreeg de andere helft ondersteuning van een wijkverpleegkundige. Die haalde hen op in het ziekenhuis, bracht hen thuis en bezocht hen daarna nog twee keer. Bij die bezoeken werd gekeken hoe de oudere eraan toe was, werd het medicijngebruik nagekeken en indien nodig huisarts, specialist, thuiszorg en mantelzorg ingeschakeld. 

Dankzij de nazorg bleven deze patiënten langer leven. "Als de wijkverpleegkundige zestien ouderen bezoekt, voorkomt ze één sterfgeval", zegt De Rooij. De kosten komen uit op zo'n 180 euro per patiënt; de kosten van de wijkverpleegkundige. Een goedkope manier om ontijdige sterfte te voorkomen, zegt de arts, het bespaart ongeveer de kosten van een dag in het ziekenhuis. "En de wijkverpleegkundige kan echt het verschil maken."

De samenwerking is onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg. De Rooij verwacht dat meer ziekenhuizen dit gaan doen nu ook wetenschappelijk is aangetoond dat nazorg levens redt. 

STER reclame