Roel Pauw/NOS

Zo'n 100 tot 150 asielzoekers die verblijven in het tentenkamp in Heumensoord bij Nijmegen zijn in een protestmars naar het gemeentehuis gelopen. Ze vinden dat het asielproces veel te lang duurt en zijn ook niet te spreken over de omstandigheden in het tentenkamp.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is met enkelen van hen in gesprek gegaan. De asielzoekers wilden hem een brief met klachten overhandigen. Bruls en burgemeester Paul Mengde van Heumen zijn het met hen eens dat de asielprocedure nu te lang duurt en hebben toegezegd dat ze nog een keer met de IND en het COA gaan praten. Volgende week krijgen de asielzoekers daar uitsluitsel over. 

'We zitten hier nu al vijf maanden'

Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman brachten deze week ​een rapport naar buiten met kritiek op grote opvanglocaties zoals Heumensoord, waar plek is voor 3000 mensen. Het college pleit ervoor om in de toekomst asielzoekers kleinschaliger op te vangen. Locaties als Heumensoord zouden schadelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van asielzoekers. 

Vorige week informeerde staatssecretaris Dijkhoff de Kamer dat vluchtelingen er rekening mee moeten houden dat hun asielprocedure ​vijftien maanden kan duren. Dat is negen maanden langer dan de maximale termijn die gold om te beslissen over een asielverzoek.

STER reclame