Weer minder schoolverlaters zonder diploma

VWO-leerlingen tijdens hun diploma-uitreiking ANP

Het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat, neemt verder af. Vorig schooljaar verlieten 24.451 leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voortijdig de schoolbanken. Dat zijn er een kleine 1200 minder dan het jaar ervoor. 

Minister Bussemaker is erg te spreken over de teruggang. Ze benadrukt dat in het schooljaar 2001/2002 nog 71.000 jongeren zonder diploma de school verlieten en dat sindsdien de uitval fors is verminderd. Volgens Bussemaker komt dat vooral doordat scholen en gemeenten steeds meer samenwerken. 

Aanspreken op afwezigheid

Leerlingen worden er eerder op aangesproken als ze niet op school komen en als ze problemen hebben, worden ze begeleid. Verder worden scholen die verzuim aanpakken financieel gestimuleerd. 

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren onder de 23 die met school stoppen zonder dat ze een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo2 of hoger hebben. Jongeren tot 18 jaar moeten onderwijs volgen tot ze een startkwalificatie hebben.

25.000

De doelstelling van de afgelopen jaren was om het aantal voortijdige schoolverlaters in het schooljaar 2015/2016 te hebben teruggedrongen tot onder de 25.000. Daarbij ligt het kabinet dus op schema. 

Als nieuw streefcijfer noemt Bussemaker maximaal 20.000 in 2021. "Iedere leerling die de school verlaat zonder diploma is er een te veel. Zonder kwalificatie heb je veel minder kans op de arbeidsmarkt en je hebt veel meer kans om met justitie in aanraking te komen. We moeten echt nog een paar stappen maken."

Het Hoornbeeck College bereikte het afgelopen schooljaar de grootste daling. Bij die mbo-instelling, met locaties verspreid over het land, gingen 37 procent minder jongeren voortijdig van school. 

Bussemaker over schooluitval