ANP

Onderzoek wijst uit dat het bouwen van windmolenparken op 10 zeemijl van de kust nauwelijks negatieve effecten heeft op de werkgelegenheid en het toerisme in kustgemeenten. Minister Kamp liet het onderzoek uitvoeren op verzoek van de Tweede Kamer.

De onderzoekers geven aan dat het lastig is het gedrag van toeristen en recreanten te onderzoeken, dus ze nemen de inschattingen ruim. Maar zelfs dan komen zij tot de conclusie dat de gevolgen van windmolenparken niet zo groot zijn.

Hooguit 10 procent van de Nederlandse toeristen en recreanten blijft weg en hooguit 5 procent van de buitenlandse bezoekers. De werkgelegenheid kan daardoor een beetje afnemen, maar dat wordt voor een deel weer gecompenseerd door de banen die horen bij de bouw en het onderhoud van de windmolens. Maar het kan achteraf ook 0 procent blijken te zijn.

Het zicht op geen windpark, en windparken op 3, 7 en 12 zeemijl uit de kust ZKA (2013)

De onderzoekers onderzochten drie scenario's met parken op verschillende afstanden van de kust en op verschillende plekken in zee. Het kabinet wil twee parken aanleggen op 10 zeemijl (dat is ongeveer 18,5 kilometer) van de kust, dichterbij dus dan de parken die nu al op een afstand van 12 zeemijl liggen (dat is ongeveer 22 kilometer). 

Het helemaal uit het zicht plaatsen van de nieuwe parken kost 1,3 miljard euro meer. Een tussenvariant, de nieuwe windmolens zijn wel in Zuid-Holland te zien maar niet in Noord-Holland, kost 700 miljoen euro meer.

Zichtbeleving

De onderzoekers en minister Kamp trekken de conclusie dat een park verder op zee te duur is, zelfs als er rekening wordt gehouden met de schade die zou ontstaan bij een park dichterbij. Het negatieve effect op de zichtbeleving (het feit dat je de windmolens langs de kust en op het strand kunt zien) is altijd nog kleiner dan de kosten voor een park verder op.

Voor de zomer komt het kabinet met het bouwplan voor windmolenparken op zee. 

Een aantal kustgemeenten in Noord- en Zuid-Holland heeft heeft zich verenigd in de strijd tegen nieuwe windmolenparken op zee. Wethouder Jan Pieter Barnhoorn van Noordwijk zegt namens die gemeenten: "Ook wij hebben onderzoek gedaan naar de effecten van windmolens op het toerisme. Uit ons onderzoek komt een heel ander beeld naar voren. Het plaatsten van windmolens, zo dicht op de kust, is wel degelijk heel slecht voor de werkgelegenheid in de kustgemeenten." 

De kustgemeenten leggen zich niet neer bij de conclusies van de minister, zegt Barnhoorn: "Wij gaan de bevindingen uit dit rapport zelf doorrekenen. We zijn niet tegen windmolenparken, echt niet. Maar ze moeten verder van de kust af komen. Je kunt de horizon maar één keer verpesten. En dat moeten we zien te voorkomen."  

STER reclame