Jaarlijks 250 huwelijken met in Nederland wonende kinderen

Bruidspaar in Afghanistan, UNICEF Photo of the Year 2007 EPA

In 2013 en 2014 zijn er elk jaar zo'n 250 huwelijken gesloten waarbij in Nederland wonende kinderen betrokken waren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van minister Asscher van Sociale Zaken.

Een derde van de kinderen kwam met zijn ouders als asielzoeker naar Nederland, uit landen als Syrië, Afghanistan, Eritrea, Irak en Iran. Het grootste deel verbleef al in Nederland. Vaak weken de betrokkenen voor de voltrekking van het huwelijk even uit naar het buitenland en keerden daarna weer terug. 

Bij de huwelijken die in Nederland werden gesloten, ging het vaak om kinderen van 16 en 17 jaar die al een relatie hadden. "Een van de redenen waarom zij kiezen voor een huwelijk, is dat het de relatie kan legitimeren, dat het hen in staat stelt om überhaupt een relatie te hebben", zei onderzoeker Susan Rutten van de Universiteit Maastricht in het NOS Radio 1 Journaal. Zeer incidenteel worden in Nederland ook huwelijken met jongere kinderen gesloten, maar dat lijkt af te nemen. "Ouders lijken zich te realiseren dat het belangrijk is dat kinderen ook naar school gaan", zegt Rutten. 

Rutten kan niet zeggen of het aantal kindhuwelijken zal stijgen nu het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt is toegenomen. Sinds december vorig jaar wordt ook een wettelijk in het buitenland gesloten huwelijk met een bruid of bruidegom beneden de 18 jaar niet meer erkend. Uitsluitend religieus gesloten huwelijken zijn voor de wet sowieso niet geldig. Op huwelijksdwang staat een celstraf. "Het zou kunnen dat dat leidt tot een afname, maar dat weten we niet", zeg Rutten.