Nabestaande Timna Rauch Nederlandse Transplantatie Stichting

"Wanneer de overledene zich niet heeft geregistreerd, word je als familie gevraagd om een keuze te maken", vertelt Timna Rauch over het moeilijke moment na het overlijden van haar moeder. Die overleed in 2012 aan een hersenbloeding. 

Ondanks het feit dat moeder Rauch als donor stond geregistreerd, ontstond er een discussie aan haar sterfbed. "Mijn vader, oma en ik vonden het logisch dat mijn moeder donor was, maar mijn zus had moeite met de situatie", aldus Timna Rauch in het NOS Radio 1 Journaal.  "Dankzij de actieve registratie van mijn moeder kon mijn zus leven met de beslissing."

Het is een veel voorkomende situatie, weet Rauch, die namens de Nederlandse Transplantatie Stichting lezingen op scholen verzorgt.  "Veel mensen ondernemen helaas geen actie op het gebied van orgaandonatie."

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over orgaandonatie. Moet het huidige 'actieve' systeem worden vervangen door een 'passief' systeem waarin burgers automatisch staan geregistreerd? Die vraag staat centraal. In het debat is veel aandacht voor de rol van nabestaanden.

Praten over orgaandonatie

D66-kamerlid Pia Dijkstra heeft het initiatief genomen tot de nieuwe donorwet. De politica bepleit een systeem waarin burgers automatisch als donor worden geregistreerd. Volgens Dijkstra is dit ook prettiger voor de nabestaanden aangezien de keuze dan niet bij hen ligt.

Rauch is het hier gedeeltelijk mee eens. "Een keuze accepteren is misschien makkelijker dan een keuze maken. Maar het is vooral belangrijk om het er met elkaar over te hebben. Mensen moeten goed nadenken over wat ze zelf willen. Het gaat om jouw lichaam, jouw dood, daar mogen mensen zich best in verdiepen."

Niet iedereen die donor wil zijn, is het ook. "Het donorregistratieformulier lijkt soms het best bewaarde stukje papier van Nederland", zegt Rauch. "Door voorlichting te geven op middelbare scholen probeer ik mensen te activeren."

De nieuwe wet zou moeten leiden tot een verkleining van het orgaantekort. Op dit moment wachten er ruim 1500 mensen op een orgaan.

'Donorregistratie is best bewaarde stukje papier van Nederland'

STER reclame