ANP

Het aantal mensen dat lid is van een politieke partij is opnieuw gedaald. Volgens het Documentatiecentrum Politieke Partijen van de universiteit in Groningen hadden de partijen in de Tweede Kamer op 1 januari samen 285.851 leden. Hiermee is het ledental voor het eerst onder de 290.000 gekomen. 

De achteruitgang is 3,2 procent ten opzichte van 2015. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat het ledental daalt. Van de kiesgerechtigden is nu 2,2 procent lid van een partij, het laagste percentage na de oorlog.

50Plus, VVD, PvdA, CDA

Grootste verliezer is 50Plus. Die partij zag het aantal leden met 19,6 procent afnemen. Verder leverden ook de regeringspartijen VVD en PvdA en oppositiepartij CDA fors in: zij zagen het ledental dalen met respectievelijk 8,0, 6,3 en 5,5 procent. 

In absolute aantallen blijft het CDA de grootste partij: op 1 januari had het CDA ruim 50.000 leden.

Partij voor de Dieren, D66

De SP had begin dit jaar 2,3 procent minder leden dan een jaar eerder en de meeste andere partijen verloren licht of boekten een kleine winst. Zo ging de Partij voor de Dieren er 0,9 procent op vooruit en D66 0,6 procent.

Volgens het Documentatiecentrum wordt de teruggang van het totale ledental nog wat getemperd door Voor Nederland (VNL) en de Vrijzinnige Partij. Die partijen, die voortkwamen uit afsplitsingen van de PVV of 50Plus, hadden begin dit jaar respectievelijk 1150 en bijna 300 leden. De PVV komt in de cijfers niet voor: dat is geen ledenpartij.

STER reclame