De gereconstrueerde cockpit van de MH17 ANP

Bij de rechtbank in Utrecht dient vandaag een rechtszaak die NOS Nieuws, RTL Nieuws en de Volkskrant gezamenlijk hebben aangespannen tegen het kabinet. De nieuwsorganisaties willen dat de minister van Veiligheid en Justitie meer documenten over de afwikkeling van de MH17-ramp openbaar maakt.

De rechtszaak is een volgende stap in Wob-procedures die de redacties in het najaar van 2014 afzonderlijk van elkaar zijn begonnen. Ze zetten het nu samen door via een gecoördineerde beroepsprocedure.

In oktober 2014 dienden de NOS, RTL en de Volkskrant onafhankelijk van elkaar verzoeken in op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er werd gevraagd om de verslagen van de ministeriële en ambtelijke commissies die zich bezighielden met de MH17, om zodoende het kabinetsbeleid na de ramp te kunnen reconstrueren.

Onleesbaar

In de loop van vorig jaar werd duidelijk dat het ministerie van Veiligheid en Justitie weigerde veel documenten openbaar te maken. Van documenten die wel werden vrijgegeven, waren hele stukken onleesbaar gemaakt. Ook een bezwaarprocedure bracht daarin geen verandering.

De redacties van NOS, RTL en de Volkskrant zijn daarom samen naar de rechter gestapt. Hiermee benadrukken de drie nieuwsorganisaties hoe belangrijk ze deze kwestie vinden voor de journalistiek. Het principe van openbaarmaking van documenten rondom de MH17-ramp weegt in dit geval zwaarder dan de gebruikelijke onderlinge concurrentie.

Gezamenlijke rechtszitting

De rechtbank Midden-Nederland heeft erin toegestemd de argumenten van de media in een gezamenlijke rechtszitting te behandelen. In tegenstelling tot de redacties krijgt de rechter wel alle documenten te zien waardoor hij kan beoordelen of de weigeringsgronden die de minister aanvoert terecht zijn of niet.

STER reclame