Er zijn minder huurwoningen beschikbaar ANP

Het aantal huurwoningen neemt verder af als er geen extra maatregelen worden genomen. Er worden niet genoeg huurwoningen bijgebouwd om de sloop en verkoop van huurwoningen te compenseren, terwijl de vraag naar huurwoningen groot is. Dat blijkt uit onderzoek van Capital Value, een adviesbureau op het gebied van vastgoedbeleggingen.

Capital Value benaderde honderden corporaties en beleggers om de plannen voor de komende jaren te inventariseren. Uit die inventarisatie komt naar voren dat er via sloop en verkoop van huurwoningen de komende jaren 30.000 woningen per jaar onttrokken worden aan de huurwoningenvoorraad. 

Ondertussen komen er iets minder huurwoningen per jaar bij. Het aantal koopwoningen stijgt ondertussen wel.

Investeringen blijven liggen

Er wordt de komende jaren wel veel meer gebouwd om aan de groeiende vraag naar huizen te voldoen. Maar omdat dit voornamelijk gaat om koopwoningen, lost dit het probleem niet op.

Volgens Capital Value hebben beleggers 5,5 miljard euro beschikbaar om komend jaar te investeren in huurwoningen, ruim drie keer zo veel als er dit jaar is geïnvesteerd. Veel geld blijft op de plan liggen, volgens Capital Value doordat gemeenten niet voldoende grond beschikbaar stellen voor huurwoningen. Ze kiezen in veel gevallen voor koopwoningen, omdat dat meer geld oplevert. 

Stef Blok, minister voor wonen, vindt het onderzoek van Capital Value interessant. Hij riep gemeenten eerder op meer huurwoningen te bouwen voor middeninkomens. Hij wijst gemeenten erop dat beleggers willen investeren in de Nederlandse huurwoningmarkt. 

Het onderzoek gaat uit van een stijging van het aantal huishoudens met 70.000 per jaar. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de asielmigratie. De verwachting is dat er in 2016 70.000 koop- en huurwoningen bijkomen, oplopend tot 80.000 in 2018. 

Woningmarktexpert Peter Boelhouwer herkent het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt. Hij denkt zelfs dat de inschatting van het aantal woningen dat gebouwd gaat worden nog te positief is. "Ik moet het nog zien gebeuren dat er zoveel woningen gebouwd worden. Eer dat het aantal woningen weer omhoog gaat, zijn we al jaren verder." 

STER reclame