Provinciebestuurder Spierings Omroep Brabant

Ongeveer een derde van de varkensbedrijven in Noord-Brabant is niet meer levensvatbaar, zegt gedeputeerde Anne-Marie Spierings. Ze voert gesprekken met boerenorganisatie ZLTO om deze bedrijven te helpen stoppen. 

Spierings heeft een plan gepresenteerd voor de Brabantse veehouderij, meldt Omroep Brabant.

Duurzaamheid

De provincie wil dat er in 2020 alleen nog duurzaam producerende varkensbedrijven zijn, die geen overlast veroorzaken. De gedeputeerde schat in dat dertig tot veertig procent van de bedrijven die slag niet meer kunnen maken. 

Ze vindt dat banken deze bedrijven een uitweg moeten bieden door hun verlies te nemen. Ook zouden stoppende boeren begeleiding moeten krijgen om de sociale gevolgen op te vangen.

Schaalvergroting

Spierings denkt dat de sanering van de varkenssector tot schaalvergroting zal leiden. Ze sluit niet uit dat er in de toekomst weer ruimte komt voor bedrijven die groter zijn dan anderhalve hectare. In 2010 heeft Provinciale Staten in Brabant tot die grens besloten, maar Spierings wil daaraan tornen als de veehouderij geen overlast meer veroorzaakt.

STER reclame