In Recife wordt het ziekenhuis overspoeld door ouders met baby's die mogelijk microcefalie hebben Hollandse Hoogte | AP
NOS Nieuws Binnenland

Minder microcefalie dan gedacht in Brazilië

Er hebben zich sinds vorig jaar minder gevallen van microcefalie in Brazilië voorgedaan dan aanvankelijk werd aangenomen. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid zegt dat er 4783 gevallen zijn gemeld in 2015 en januari 2016

Microcefalie is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij de hersenen zich niet volledig ontwikkelen en de schedel te klein blijft. 

Gevallen uitgesloten 

Tot op heden zijn ruim 1100 meldingen nader onderzocht. In totaal ging het in 404 gevallen daadwerkelijk om microcefalie of een andere ernstige aandoening van het centrale zenuwstelsel. 

Bij zeventien baby's met microcefalie is het zika-virus aangetroffen. Bij 709 baby's is die afwijking uitgesloten. Met die kinderen is niets aan de hand.

De resterende 3670 meldingen worden nog onderzocht.

Geen definitie

Een van de redenen dat zo veel meldingen toch geen microcefalie blijken te zijn is het gebrek aan een eenduidige definitie. In de wetenschappelijke literatuur worden twee verschillende maten gehanteerd om vast te stellen of er sprake is van microcefalie.

"De ene onderzoeker", zei zika-expert David Heymann gisteren tegen de NOS, "hanteert twee standaardafwijkingen van de gemiddelde schedelomvang per leeftijd en geslacht om vast te stellen of er sprake is van microcefalie, de andere drie."

Hoe groter de afwijking van het gemiddelde die nog als "normaal" wordt gezien, hoe minder gevallen gevallen er worden geregistreerd. Dat kan dus honderden gevallen van microcefalie schelen.

Zika-expert en WHO-adviseur David Heymann NOS/Rinke van den Brink

Van de bevestigde gevallen is niet bewezen of ze veroorzaakt zijn doordat de moeder tijdens de zwangerschap besmet werd met het zika-virus.

Ook van de zeventien baby's waarbij de afwijking wel bewezen is en bij wie het zika-virus vastgesteld is, moet het verband nog aangetoond worden. "Er kan een andere verklaring voor zijn dat die baby's microcefalie hebben dan zika", zegt Heymann. Precies daarom worden er nu in de hele wereld allerlei onderzoeken uitgevoerd of opgestart.

STER reclame