Medewerkers van Rijkswaterstaat plaatsen een nieuw snelheidsbord ANP

Vanochtend is de maximumsnelheid op negentien trajecten op snelwegen verhoogd. Op onder meer delen van de A28 en de A58 mag je voortaan 130 kilometer per uur rijden. 

De snelheidsverhoging is goed nieuws voor veel automobilisten, maar er is ook kritiek. Onderzoekers van het RIVM en TNO zijn bang dat de Europese normen voor luchtkwaliteit worden overschreden nu auto's harder mogen rijden. 

Het RIVM waarschuwde in november al dat de concentraties stikstofdioxide en fijnstof op veel plekken dicht bij de grenswaarden liggen. "Hierdoor kunnen geringe stijgingen van de concentraties het aantal overschrijdingen sterk beïnvloeden."

Uitschieters

Ingenieursbureau Tauw heeft volgens de Volkskrant onderzoek gedaan naar de mogelijke veranderingen in de luchtkwaliteit, in opdracht van minister Schultz. Tauw concludeert dat de concentratie stikstofdioxide binnen de normen blijft. 

Het RIVM, dat de modellen aanlevert waar Tauw zijn conclusies uit trekt, zegt dat er wel degelijk uitschieters mogelijk zijn die boven de norm liggen.

Gezondheidsrisico's

Het Longfonds uit harde kritiek richting minister Schultz. "De minister neemt bewust het risico dat gezonde longen ziek worden, door zich te richten op een norm die niet gezond is", zegt de organisatie.

Het Longfonds waarschuwt dat luchtvervuiling longziekten als astma en COPD kan veroorzaken en verergeren. "Gezondheid moet voorop staan in de aanpak van de luchtkwaliteit. Met de juiste aanpak wordt de lucht gezonder voor iedereen."

De verhoging dient alleen het VVD-doel om stemmen binnen te halen.

Marjan Minnesma van milieu-organisatie Urgenda

Milieu-organisaties zijn ook tegen de verhoging. Milieudefensie zegt dat het leidt tot een "piepklein beetje tijdswinst voor de automobilist, maar vooral voor veel vervuiling en overlast". Auto's die 130 km/u rijden, stoten zo'n 10 procent meer stikstofdioxide uit dan wanneer ze 120 km/u rijden.

Duurzaamheidsbeweging Urgenda vindt de verhoging schadelijk. "Dit is niet heel bevorderlijk voor de uitstoot, maar ook niet voor de veiligheid. De verhoging dient alleen het VVD-doel om stemmen binnen te halen", zegt Marjan Minnesma van de milieu-organisatie.

Minnesma verwijst ook naar de klimaattop in Parijs in november. "Toen zei premier Rutte: we gaan iets doen tegen klimaatopwarming. Het verkeer is een goede plek om maatregelen te nemen, maar het kabinet doet juist het omgekeerde."

STER reclame