Deze monumentale boerderij in Onderdendam is zwaar beschadigd geraakt door aardbevingen RTV Noord

De natuurbeheerorganisatie Het Groninger Landschap gaat zich ontfermen over het herstel van vier Rijksmonumenten met aardbevingsschade. Dat is afgesproken met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die vanwege de gaswinning verantwoordelijk is voor de schade.

Het gaat om een molenaarswoning in Westerwijtwerd en boerderijen in Stedum, Onderdendam en Huizinge. De panden zijn door de bevingen zo zwaar beschadigd dat de NAM ze heeft gekocht.

De NAM heeft er nu voor gekozen om de monumenten over te dragen vanwege de kennis en expertise bij Het Groninger Landschap. De kosten voor het herstel van de schade en langdurig onderhoud komen voor rekening van de NAM.

Later wil de NAM mogelijk nog meer beschadigde panden met een grote cultuurhistorische waarde afstaan. Behalve Het Groninger Landschap komen ook andere monumentenorganisaties als de Stichting Oude Groninger Kerken en het Groninger Monumentenfonds in aanmerking om de schade op kosten van de NAM te herstellen.

STER reclame