De zaal voor parlementaire enquêtes. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer heeft.
NOS Nieuws

Kamer wil parlementaire enquête-light

De Tweede Kamer moet de komende jaren een nieuw onderzoeksinstrument uitproberen: de parlementaire ondervraging. Dat is een kortdurende parlementaire enquête, waarbij mensen onder ede gehoord kunnen worden en verplicht zijn om mee te werken.

Dat is het voorstel van een tijdelijke commissie onder leiding van SP-Kamerlid Van Raak. Deze Tijdelijke Commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête werd in 2014 ingesteld na de parlementaire enquête over het financiële stelsel. De commissie moest bedenken hoe de Kamer snel informatie over misstanden boven tafel kan krijgen.

Zwaar middel

Nu kan de Tweede Kamer alleen in een parlementaire enquête mensen onder ede horen. Maar zo'n parlementaire enquête duurt lang en is het zwaarste parlementaire instrument dat er is.

Commissievoorzitter Van Raak wijst erop dat parlementaire enquêtes, zoals die naar de Fyra, jaren kunnen duren, omdat er veel onderzoek bij komt kijken. "Terwijl het parlement ook behoefte heeft om, gericht op de actualiteit, op heel korte termijn mensen onder ede te ondervragen." Volgens Van Raak kan een parlementaire ondervraging binnen vier weken resultaat opleveren.

Tussenvorm

De commissie-Van Raak vindt dat er een tussenvorm moet komen tussen hoorzittingen en parlementaire onderzoeken en het intensieve, ingrijpende middel van de parlementaire enquête. Bij de parlementaire ondervraging die ze nu voorstelt, kunnen mensen in een kort tijdsbestek worden opgeroepen en gehoord.

De commissie stelt voor om een proef van vijf jaar te houden. Vervolgens moet de dan zittende Kamer besluiten of de parlementaire ondervraging een vaste onderzoeksmethode moet worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl