ANP
NOS Nieuws Politiek

Hennis wil dienstplicht voor vrouwen

Minister Hennis wil dat ook vrouwen onder de militaire dienstplicht vallen. Ze is van plan dit najaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen.

De aanpassing heeft voorlopig alleen theoretische en principiële betekenis. De dienstplicht voor mannen bestaat nog, maar in 1997 is de zogenoemde opkomstplicht opgeschort. Dat betekent dat geen dienstplichtigen meer worden opgeroepen, dus ook geen mannen. Hennis schrijft aan de Kamer dat herstel van de opkomstplicht op dit moment niet aan de orde is.

Niet meer van deze tijd

Dat ze toch iets wil veranderen aan de dienstplicht, doet ze op verzoek van de Kamer. De minister is het met de Kamer eens dat het onderscheid tussen mannen en vrouwen niet meer van deze tijd is. De huidige wet is helemaal toegespitst op mannen. 

Vrouwen waren tot nu toe van de dienstplicht uitgesloten, onder meer omdat ze een achterstand hadden op de arbeidsmarkt.

Gelijke behandeling

Maar volgens Hennis weegt in deze tijd het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen zwaarder. "Daar komt bij, dat in vergelijking met twintig jaar geleden vrouwen overwegend even hoog zijn opgeleid als mannen en dat Defensie juist hoogopgeleide specialisten nodig heeft uit beroepsgroepen die nu heterogener zijn samengesteld dan vroeger."

Als het voorstel wet wordt, zullen voortaan niet alleen jongens maar ook meisjes van zeventien een brief krijgen waarin staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht.

STER reclame