Opvanglocatie in Kaatsheuvel ANP

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich geen zorgen dat nog niet alle provincies het aantal afgesproken opvangplakken voor asielzoekers hebben gerealiseerd. "Ik ben niet verontrust. Ze zijn nog druk aan de slag", zegt Jos Wienen, burgemeester van Katwijk en bij de VNG belast met asielzaken. 

De afspraak was dat alle provincies vóór 1 februari 2500 opvangplekken voor vluchtelingen zouden hebben geregeld, maar dat is niet gelukt. Vooral Limburg en Zeeland komen daar nog lang niet aan.

Er wordt landelijk heel hard aan gewerkt om te voorkomen dat de cijfers enorm gaan stijgen.

Jos Wienen, asielzaken VNG en burgemeester van Katwijk

Volgens Wienen heeft een aantal provincies de opvang rond en zijn andere provincies daar nog hard mee bezig. Hij verwacht dat ook de provincies Limburg en Zeeland de komende weken alles rond zullen krijgen. Omdat de urgentie nu niet zo hoog is, zullen ze iets meer de tijd nemen om de beste plekken te vinden, denkt hij.

"De vraag is nu: kunnen we de mensen die in de komende weken naar ons land komen een plek geven? En dat lukt", zegt Wienen. Hij is niet bang dat er in april, wanneer er een grote toestroom van asielzoekers wordt verwacht, te weinig plekken zullen zijn. "Als er tegen die tijd meer plekken nodig zijn, dan kijken we ernaar."

"Daarnaast wordt er landelijk heel hard aan gewerkt om te voorkomen dat de cijfers enorm gaan stijgen. Ik ga ervan uit dat dat enig effect zal hebben."

In een aantal plaatsen ligt het extra ingewikkeld en dat zal gemeentebestuurders wat voorzichtiger maken.

Jos Wienen

Volgens Wienen is er geen duidelijke reden dat de ene provincie de zaken wel voor elkaar heeft en de andere niet. "Het kan zijn dat het in sommige regio's toch net wat lastiger is om locaties te vinden. Het kan ook zijn dat het contact tussen het COA en een gemeente wat moeizamer loopt, want je moet het er wel over eens zijn dat een locatie geschikt is."

Burgemeester Wienen maakt zich geen zorgen

Het is zoeken, passen en meten, stelt Wienen. "We hebben ook gezien dat het in een aantal plaatsen extra ingewikkeld ligt en dat zal gemeentebestuurders wat voorzichtiger maken."

De burgemeester van Katwijk heeft alle vertrouwen in het Nederlandse systeem. "Ik denk dat de gemeenten heel goed weten hoe urgent het probleem is en dat we het echt met elkaar moeten oplossen. Daar zijn we druk mee bezig en tot nog toe is dat goed gelukt."

STER reclame