ANP

De politie heeft vorig jaar bij Nederlandse asielzoekerscentra 55 meldingen van zedenzaken geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers over politiemeldingen op en rond azc's, die op verzoek door staatssecretaris Dijkhoff zijn vrijgegeven.

De zedenzaken speelden vooral tussen bewoners onderling. Zo wordt de zaak genoemd van een asielzoeker in Bellingwolde, die daar in een azc vier kinderen zou hebben misbruikt. In een enkel geval is een Nederlander verdachte of mogelijk slachtoffer van een zedenmisdrijf. 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) registreerde in totaal 8000 incidenten op meer dan 80 opvanglocaties. Bij 4460 daarvan was de politie betrokken. In totaal waren er 1366 meldingen van fysiek geweld, maar daarbij kwam niet in alle gevallen de politie langs. Uit de cijfers blijkt dat 312 asielzoekers een zelfmoordpoging hebben gedaan. In heel 2015 waren er twee suïcides in azc's; in 2014 waren dat er drie.

Andere incidenten hadden te maken met het overtreden van de huisregels, zoals het niet opruimen van de eigen kamer of geluidsoverlast.

Niet compleet

De cijfers gaan alleen over incidenten die zich hebben voorgedaan in en om de azc's. Incidenten waar asielzoekers bij betrokken waren op andere plaatsen zijn niet meegerekend. Ook zaken die zich voordeden in de crisisopvang in sporthallen zijn niet meegeteld, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor die plaatsen en niet het COA.

Geen vergelijking 

Volgens Veiligheid en Justitie is het complex om het aantal meldingen bij asielzoekerscentra te vergelijken met meldingen binnen de Nederlandse bevolking. "De populatie is niet direct te vergelijken met de populatie in Nederland, qua samenstelling, achtergrond, cultuur etc." Ook een vergelijking met opvanglocaties in het buitenland is niet mogelijk, staat in een toelichting bij de cijfers.

In Nederlandse asielzoekerscentra wonen nu zo'n 47.000 mensen, 22.000 meer dan vorig jaar. Volgens het COA is het aantal meldingen in absolute aantallen toegenomen. Maar als je uitgaat van de bezetting, is de toename evenredig, zegt het COA.

In een reactie op de cijfers noemt de politie de meldingen heel divers. "Soms is het ook al weer over als we er zijn. Extra druk op de organisatie geldt niet alleen voor het vluchtelingenprobleem. Wat vluchtelingen betreft maken we met het bevoegd gezag keuzes en kunnen we het aan." 

Dinsdag komen regionale cijfers naar buiten.

STER reclame