De VO-raad zegt dat het eindexamen voor iedereen dezelfde waarde moet hebben ANP

De VO-raad, de belangenorganisatie van de middelbare scholen, kan zich vinden in de keuze van het ministerie van Onderwijs om dyslexie-leerlingen niet meer toe te staan om bij het eindexamen de spellingscontrole op hun computer te gebruiken. "Het is een acceptabel gevolg van de eis om spelling en schrijfvaardigheid mee te laten tellen in het eindexamen Nederlands", laat een woordvoerder weten. 

De raad zegt net als het ministerie dat het aantal punten dat kan worden afgetrokken voor spelling beperkt is. "Het zou neerkomen op een maximale aftrek van 0,7 punt. We gaan er vanuit dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een keuze heeft gemaakt die ergens op gebaseerd is." Het CvTE voerde de nieuwe regel om de spellingscontrole af te schaffen afgelopen najaar in. 

Andere hulpmiddelen 

De belangenorganisatie vindt het belangrijk dat alle kinderen een diploma krijgen dat even veel waard is. Dat betekent een gelijk examen voor iedereen, ook voor kinderen met dyslexie. "Er zijn nog andere hulpmiddelen voor dyslectische leerlingen. Dat is ook terecht want er moet rekening met hun beperking worden gehouden, maar dat betekent niet dat er minder van ze gevraagd wordt op dit soort gebieden."

"Wij denken dat het CvTE wel rekening heeft gehouden met de groep leerlingen", zegt de woordvoerder van de VO-raad. Verder adviseert de organisatie scholen de leerlingen goed voor te bereiden op de examens en ervoor te zorgen dat de hulpmiddelen die nog wel bestaan goed worden ingezet. 

STER reclame