Nieuwsuur

Kamer eist verbetering toegang tot stervenszorg

tijd van publicatie

De Tweede Kamer wil dat het kabinet ervoor zorgt dat mensen die stervenszorg nodig hebben dat ook krijgen. De Kamer reageert in een debat met staatssecretaris Van Rijn onder meer op berichtgeving van Nieuwsuur over de geldproblemen van de hospices.

In de praktijk blijkt dat het voor patiënten en hun naasten soms volstrekt onduidelijk is bij wie zij kunnen aankloppen. Ook verschillende zorgverleners zeggen dat zij van zorgverzekeraars te horen krijgen dat hun kosten niet worden vergoed omdat die "niet is ingekocht".

Zelfstandige hospices die nu via de zorgverzekeringswet betaald worden, worden door zorgverzekeraars geconfronteerd met budgetkortingen, omzetplafonds en lagere dagtarieven. Mensen die niet in een verpleeghuis willen sterven krijgen soms niet de mogelijkheid om naar een hospice gebracht te worden.

Geen tijd

"Op papier lijken alle oplossingen te kloppen, maar in de praktijk niet", zegt VVD-Kamerlid Rutte. "Mensen die gaan sterven hebben er geen tijd voor om zich door allerlei ingewikkelde regels heen te worstelen."

SGP-leider Van der Staaij: "Ik kreeg vandaag nog een mail van een huisarts die zei 'ik heb het dit jaar voor mijn patiënten onbetaald gedaan, want het wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar'."

Indicatie 

Vooral de complexe financiering is dus een probleem. Sommige mensen krijgen de hulp vergoed via de zorgverzekeringswet. Mensen die in een verpleeghuis wonen krijgen het vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarvoor moet eerst een indicatie aangevraagd worden.

PVV-Kamerlid Agema wil daarom dat de palliatieve terminale zorg uit de zorgverzekeringswet wordt gehaald, zodat is gegarandeerd dat iedereen dezelfde zorg krijgt en dat deze altijd wordt vergoed.

Staatssecretaris Van Rijn zegt dat de zorgverzekeraars al beterschap hebben beloofd. De zorgverzekeraars zeggen dat zij het lastig vinden deze zorg goed in te kopen omdat de prijzen per hospice verschillen. Hij belooft de Kamer snel met alle betrokken hulpverleners en verzekeraars en toezichthouder NZa te gaan overleggen.

STER Reclame