ANP

De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en Zorg & Welzijn, moeten volgend jaar mogelijk de pensioenen verlagen. Met die waarschuwing komen beide vandaag bij de presentatie van hun kwartaalcijfers.  

Korten van de pensioenen is in 2016 niet nodig, zegt Corien Wortmann-Kool van ambtenarenfonds ABP. "Maar de kans dat we moeten gaan korten in 2017 wordt wel groter. 2016 is nogal stormachtig begonnen met onrust op de wereldwijde financiële markten en een opnieuw dalende rente."

 "We willen onze deelnemers alvast waarschuwen dat het risico er is", zegt Peter Borgdorff van Pensioenfonds Zorg & Welzijn. "Als de situatie stabiel blijft de rest van het jaar, dan is het geen probleem. Maar als we verder in een negatieve spiraal komen, dan kan het zijn dat de pensioenen moeten worden verlaagd."

Lage dekkingsgraad

De zogeheten dekkingsgraad, die aangeeft hoe gezond een pensioenfonds is, is bij de twee de afgelopen tijd gedaald. Bij Zorg & Welzijn van 99 procent in het derde kwartaal van 2015 naar 97 procent in het vierde kwartaal en bij ABP van 99,7 naar 98,7 procent. Dat is onder het minimum vereiste van 104 procent van De Nederlandsche Bank.

Of de pensioenen bij deze fondsen ook echt omlaag moeten, hangt af van hoe ze er eind dit jaar voor staan. Hoe verder de dekkingsgraad daalt, des te waarschijnlijker het wordt dat er gekort moet worden.

Pensioenen mogelijk verlaagd

Gepensioneerden lopen al 13,6 procent achter qua indexering en ik verwacht dat er ook nog meer dan 5 jaar geen indexering komt.

Peter Borgdorff - directeur Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Geen indexatie

Indexatie van de pensioenen, het mee laten stijgen met de prijzen, gaat de komende jaren vanwege de te lage dekkingsgraad ook niet lukken. Pensioenfonds Zorg & Welzijn verwacht zelfs pas over meer dan 5 jaar weer te kunnen indexeren. 

De afgelopen jaren kon het fonds ook al niet indexeren. Daardoor zijn deelnemers bij elkaar opgeteld al een stijging van 13,6 procent van hun pensioen misgelopen.

Weing rendement, lage rente

De pensioenfondsen maken te weinig rendement op hun beleggingen. Ook de lage olieprijs speelt de pensioenfondsen parten. De waardedaling van de oliebeleggingen van Zorg & Welzijn was vorig jaar goed voor een daling van de dekkingsgraad van 2,3 procent.

Ook hadden ze het afgelopen jaar last van de lage rente. Bij een lagere rente moeten pensioenen nu meer geld in kas hebben voor de pensioenuitkeringen later. Bovendien moeten pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank sinds de zomer op een andere manier de rente berekenen. Daardoor moeten ze nog meer in kas hebben

Verder moeten de fondsen er ook rekening mee houden dat ze later meer geld aan pensioenen moeten uitkeren doordat mensen gemiddeld steeds langer leven.

Staatssecretaris Klijnsma zegt dat het kabinet de ontwikkelingen "nauwlettend in de gaten houdt". Het kabinet zal in april of mei reageren als de nieuwste cijfers van de fondsen bekend worden.

STER reclame