Een Syrische maakt bij aankomst op Lesbos een selfie ANP

De Griekse grenscontroles vertonen ernstige gebreken, vindt de Europese Commissie. De Grieken komen hun verplichtingen aan hun buitengrenzen niet na.

Inspecteurs stelden vast dat in november vaak is nagelaten om migranten te registreren, hun identiteit vast te stellen en hun vingerafdrukken af te nemen. De Grieken zijn in het kader van het verdrag met de paspoortvrije Schengen-zone verplicht zulke maatregelen te nemen.

Drie maanden

Griekenland krijgt drie maanden om de situatie aan de grens te verbeteren. Als dat niet gebeurt, kunnen de Schengenlanden de controles aan de grens met Griekenland verscherpen of zelfs sluiten. Aangezien Griekenland niet direct aan een Schengenland grenst, zullen dergelijke maatregelen op lucht- en zeehavens gelden. Het toerisme naar Griekenland zal daardoor geraakt worden.

Het ontwerp-rapport over de gebrekkige grenscontroles is opgesteld door de Europese Commissaris voor Migratie, de Griek Avramopoulos. 

STER reclame