Flessenautomaat ANP

Twee onderzoekers van de Wageningen Universiteit zijn onzorgvuldig geweest bij de samenstelling van een rapport over statiegeld, schrijft Trouw. Op basis van hun onderzoek oordeelde toenmalig staatssecretaris Atsma in 2012 dat het statiegeldsysteem voor kunststof drankflessen "peper- en peperduur was."

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Wageningen Universiteit stelt dat de handelwijze van de twee onderzoekers op onderdelen onvoldoende zorgvuldig was. Zo vond er tot twee keer toe geen wetenschappelijke toetsing plaats. De twee zouden overhaast te werk zijn gegaan, omdat ze zich onder druk gezet voelden door de politieke aandacht.   

Een afdeling van Wageningen Universiteit kreeg in 2009 van het bedrijfsleven de opdracht onderzoek te doen naar de kosten van het statiegeld op kunststof drankflessen. Dat legde de basis voor een fel en langdurig debat over de afschaffing van dit statiegeld.

Onzorgvuldigheid

Voorstanders van statiegeld wezen destijds direct op onzorgvuldigheden in de berekeningen van het Wageningse onderzoek en het ontbreken van bronnen. Onder grote druk van Atsma's ministerie van infrastructuur en milieu werd snel een nieuwe versie samengesteld, meldt Trouw. 

De onderzoekscommissie van de universiteit noemt het slordig dat de onderzoekers niet gemeld hebben dat het bedrijfsleven de financier was van het statiegeldrapport. Die nalatigheid is volgens de commissie in strijd met de Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

Het statiegeld bleef uiteindelijk toch in stand. De opvolger van minister Atsma, Wilma Mansveld, zei in 2014 dat de verpakkingsindustrie er nog niet in geslaagd was om alle gemaakte afspraken over het inzamelen en recyclen van plastic na te komen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt in een reactie dat het geen opdrachtgever was voor het onderzoek van de universiteit, maar dat het er wel bij betrokken was. Het ministerie erkent dat er geregeld contact is geweest tussen ambtenaren en de onderzoekers. 

"Maar het Wageningse onderzoek heeft geen rol gespeeld bij de besluitvorming over de toekomst van het statiegeld, omdat kosten niet als argument zijn gebruikt", zegt Infrastructuur en Milieu. 

Kamerlid Dik-Faber van de ChristenUnie vindt dat er op onduidelijke gronden besluiten zijn genomen over het statiegeld en dat het bedrijfsleven een veel te grote rol heeft gespeeld. Volgens haar heeft de universiteit zich te veel opengesteld voor de lobby van het bedrijfsleven. "Behoud van statiegeld is goed voor het milieu en het is helemaal niet te duur."

STER reclame