Laatste crisisopvang vluchtelingen sluit over een week

tijd van publicatie
ANP
Geschreven door
Babette olde Hanhof
Redacteur Asiel

Crisisopvang van asielzoekers is eind deze maand niet meer nodig, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De laatste crisisopvang gaat 29 januari dicht. Daarmee komt voor vluchtelingen een einde aan het vele verhuizen van gemeente naar gemeente. 

Vluchtelingen waren daar vaak gefrustreerd over, omdat ze maar een paar dagen op een locatie mochten blijven. Het afgelopen half jaar werden 141 locaties, gymzalen en leegstaande schoolgebouwen, voor minimaal 72 uur gebruikt voor de eerste opvang van vluchtelingen. 

Van crisisopvang naar noodopvang

Vluchtelingen die in de crisisopvang verbleven, worden vanaf volgende week allemaal gehuisvest in gewone asielzoekerscentra en in 34 noodopvanglocaties, zoals bijvoorbeeld tentenkampen in Nijmegen, Zaandam, Apeldoorn en lege gebouwen zoals in Leiden, Gorinchem en Alphen aan den Rijn.

NOS

De laatste weken daalt het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt. Er komen nu zo'n 800 vluchtelingen per week binnen. Dat zijn er nog altijd veel meer dan in voorgaande jaren. Vorig jaar deden in de hele maand januari 888 mensen een asielaanvraag. Als de instroom van vluchtelingen weer toeneemt zal er weer crisisnoodopvang nodig zijn, zo zeggen woordvoerders van de veiligheidsregio's en het COA.

Oproep

Toen vorig jaar september in een week ruim 4000 mensen asiel aanvroegen in Nederland, deed staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie een oproep aan alle burgemeesters om met spoed slaapplaatsen te regelen in sportzalen of lege gebouwen. Daarmee werd voorkomen dat asielzoekers op straat  moesten slapen.

Van de 390 gemeenten gaven er 141 gehoor aan de oproep. Sommige gemeenten boden zelfs vaker dan één keer hulp: de gemeente Voorst vijf keer en Maastricht en Dordrecht drie keer. Andere gemeenten zagen de verhuizingen van de asielzoekers van sporthal naar sporthal met lede ogen aan en besloten een noodopvang voor langere tijd in te richten. 

Ongeveer de helft van alle Nederlandse gemeenten ving niet per direct asielzoekers op in een crisisopvang of een noodopvang. 

Vaak verhuizen

Eind vorig jaar bleef de instroom van vluchtelingen hoog en waren er steeds meer crisisnoodopvanglocaties nodig. In totaal verbleven in ruim vier maanden een kleine 6000 asielzoekers in de crisisopvang. Sommige vluchtelingen moesten, vooral in oktober en november, zeven tot acht keer verhuizen.  

Het Rode Kruis was nauw betrokken bij de crisisopvang van vluchtelingen. "Deze crisisopvang was echt uitzonderlijk", zegt Hanna Emmering van het Rode Kruis. "Normaal zetten we jaarlijks zo’n 25 keer noodhulp in, maar vanaf september hebben we 150 keer geholpen bij de opvang van vluchtelingen. Gelukkig kregen we hulp, zo'n 30.000 mensen hebben zich over die periode bij ons aangemeld als vrijwilliger."

STER Reclame