Voorzitter Juncker en vice-voorzitter Timmermans, in Straatsburg AFP

Voorzitter Juncker van de Europese Commissie wil opnieuw een aparte top houden over de vluchtelingencrisis in Europa. De agenda van de reguliere EU-top in februari wordt al gedomineerd door de positie van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie, zei Juncker tegen journalisten in Straatsburg.

Omdat hij vreest dat er op die top te weinig tijd overblijft voor het vluchtelingenvraagstuk, stelt Juncker voor een aparte topconferentie te houden. Een datum daarvoor is er nog niet.

Turkije

In september en november hield de EU ook al aparte bijeenkomsten over het onderwerp. Eind november werd een akkoord bereikt met Turkije over het indammen van de vluchtelingenstroom van Turkije naar Europa. Turkije werd 3 miljard euro toegezegd voor opvang van de vluchtelingen in Turkije zelf.

De Turkse regering drong vandaag aan op uitbetaling van dat bedrag. Turkije zegt dat het zijn verplichtingen nakomt, wat in veel Europese landen betwijfeld wordt.

Verdeeldheid

In de Europese Unie blijft de onderlinge verdeeldheid over het vluchtelingenvraagstuk groot. Landen als Duitsland en Zweden verwijten Oost-Europese lidstaten een gebrek aan solidariteit bij de opvang van asielzoekers. 

Luxemburg, de voorganger van Nederland als roulerend voorzitter van de EU, verzuchtte eind vorig jaar dat de unie uiteen kan vallen als over dit vraagstuk geen eensgezindheid wordt bereikt. Vice-voorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie liet zich vorig jaar ook al somber uit over het Europese perspectief.

STER reclame