ANP

Veel huishoudens houden dit jaar per maand nog meer geld over dan de eerste loonstrookjes van het nieuwe jaar doen vermoeden. Het verschil varieert van 1 tot 52 euro. Werkende ouders krijgen een totale koopkrachtstijging van 43 en 181 euro: de winst op hun loonstrookje plus het effect van belastingmaatregelen. 

De loonstrookjes geven geen compleet beeld van de koopkracht. Zo leiden de stijging van de zorgtoeslag, de verhoogde inkomensafhankelijke combinatiekorting en de verhoging van het kindgebonden budget bij veel mensen tot een hoger besteedbaar inkomen dan te zien is op het loonstrookje. 

Voor eenverdieners en tweepersoons-huishoudens is de werkelijkheid juist minder positief dan het loonstrookje doet vermoeden. Dat komt door de afbouw van de algemene heffingskorting (de aanrechtsubsidie), waardoor hun besteedbaar inkomen uiteindelijk lager uitkomt.

Veel mensen gaan er meer op vooruit dan ze denken

De koopkracht voor gepensioneerden met wat meer aanvullend pensioen gaat omlaag, heeft het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) berekend. Zij gaan er tot 35 euro op achteruit. Mensen in de bijstand moeten het doen met een kleine koopkrachtstijging. Zij hebben per maand maximaal 17 euro meer te besteden.

Dat gepensioneerden er dit jaar niet of nauwelijks op vooruit gaan, komt volgens het Nibud doordat veel pensioenen niet geïndexeerd worden. Zo heeft een huishouden met AOW en 20.000 euro pensioen 4 euro per maand minder te besteden dan vorig jaar.

Bij een hoger aanvullend pensioen kan de koopkrachtdaling oplopen tot 35 euro per maand.

Bijstandsgerechtigden

Bijstandsgerechtigden krijgen er tot 17 euro bij. "Ondanks deze lichte koopkrachtstijging hebben deze huishoudens het nog steeds ontzettend krap en zullen ze elk dubbeltje moeten omdraaien om rond te komen", zegt een Nibud-woordvoerder.     

Werkende ouders gaan er flink op vooruit

Koopkrachtontwikkeling voor 2016 (bedragen netto per maand)

In euro's per maandProcentueel
1. Alleenstaande in bijstand+ 6 euro+ 0,5%
2. Alleenstaande ouder, 1 kind tussen de 0 en 12 
(alleenverdiener, bruto jaarinkomen 20.000 euro)
+ 95 euro+ 4,3%
3. Paar, 2 kinderen tussen 0 en 12
(alleenverdiener, bruto jaarinkomen 35.000 euro)
+ 66 euro+ 2,5%
4. Paar, 2 kinderen tussen 0 en 12
(tweeverdieners, bruto jaarinkomens 30.000 en 15.000 euro)
+ 133 euro+ 3,9%
5. Paar 
(tweeverdieners, bruto jaarinkomens 50.000 en 30.000 euro)
+ 75 euro+ 1,5%
6. Paar 65+ 
(bruto jaarinkomens 2 x aow + 0 euro pensioen)
+ 15 euro+ 0,8%
7. Paar 65+
(bruto jaarinkomens 2 x aow + 20.000 euro pensioen)
- 4 euro- 0,2%

STER reclame