NOS Nieuws

Kamp: tijdperk fossiele energie echt voorbij

  • Heleen Ekker

    Redacteur

  • Heleen Ekker

    Redacteur

Nederland moet zo snel mogelijk volledig overschakelen op duurzame energiebronnen. Burgers en bedrijven mogen een jaar meepraten over de manier waarop dat het beste kan gebeuren. Want het tijdperk van fossiele energie is echt voorbij, zegt minister Kamp van Economische Zaken.

Hij presenteerde vanmiddag zijn langverwachte energierapport, waarin de lange termijn van de energievoorziening in Nederland wordt geschetst. Het kabinet bevestigt daarin dat de CO2-uitstoot in Nederland verder moet worden teruggedrongen, met 80 á 95 procent in 2050.

Kolencentrales

In de energievoorziening is straks geen plaats meer voor kolencentrales, stelt Kamp. Maar andere fossiele brandstoffen als aardgas zullen nog wel een tijd belangrijk blijven. Om over te kunnen schakelen naar meer duurzame energie zijn volgens Kamp alle nu bekende technologieën nodig.

Vooral energiebesparing, duurzame warmte, biomassa, schone elektriciteitsproductie en afvang en opslag van CO2 zullen de komende jaren een grote rol gaan spelen, aldus het rapport.

Brede dialoog

In het eerder vastgestelde Energieakkoord is bepaald dat Nederland in 2023 16 procent van de energie uit duurzame bronnen moet halen. Maar om daarna veel verder te kunnen gaan, zijn nog ingrijpende keuzes nodig.

Daarom vindt het kabinet het belangrijk dat de hele samenleving hierbij betrokken wordt. Vanaf het voorjaar wordt een dialoog gestart met burgers en bedrijven. Na dat jaar hakt het kabinet de knopen door.

Minister Kamp presenteerde zijn rapport vanmiddag in Pijnacker. Daar worden sinds kort honderden huizen verwarmd met warmte uit de diepe aarde. De huizen werden tot voor kort verwarmd met aardgas, maar nu met restwarmte die naar boven wordt gehaald voor een bedrijf dat tropische planten kweekt.

Kritiek

Greenpeace reageert kritisch op het nieuwe rapport. "Inspiratieloos, ambitieloos en gespeend van elk gevoel van urgentie", zo typeert de milieuorganisatie de plannen van Kamp. Zo mist Greenpeace een concreet tijdpad voor het uitfaseren van kolen, olie en gas.

Ook de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie hekelt het ontbreken van een nationaal energiedoel voor 2030, als tussenstation voor het einddoel van 2050.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl