NOS Nieuws Binnenland Aangepast

Pleidooi: bescherm klokkenluiders

Pieter van Vollenhoven pleit nog eens voor een onafhankelijke organisatie waar klokkenluiders terecht kunnen. Zo'n organisatie moet de bevoegdheid krijgen om onderzoek te doen om te voorkomen dat zaken jarenlang gaan slepen, zoals in het geval van Fred Spijkers.

Van Vollenhoven zegt dat na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in de zaak van Fred Spijkers tegen Defensie.

Landmijn

Na een ongeluk en de dood van een landmijn-instructeur Ovaa in 1984 moest Spijkers, die als maatschappelijk werker in dienst was van Defensie, de weduwe vertellen dat het ongeluk de schuld van haar man was. Die zou zich niet aan de juiste procedures hebben gehouden. Spijkers weigerde te liegen tegen de weduwe.

Defensie en Spijkers wisten dat de mijn spontaan ontploft was, omdat er een ontwerpfout met de AP-23 landmijn was gemaakt.

Verband

In totaal kwamen negen mensen om het leven door de gewraakte mijn en raakten negen mensen gewond. Spijkers kwam in conflict met Defensie en werd in 1993 ontslagen.

De Raad concludeert dat het ministerie van Defensie de hoofdschuldige is aan het ontslag van Spijkers. Ook staat het vast dat er een direct verband is tussen het arbeidsconflict dat Spijkers met Defensie had, en zijn optreden na het verongelukken van de instructeur.

Dwaling

Pas in 2002 erkende de staat het gelijk van Spijkers. Hij kreeg een lintje, 1,6 miljoen euro schadevergoeding en een excuusbrief.

Zijn advocaat zegt dat Spijkers nu definitief is gerehabiliteerd en dat er een dwaling is rechtgezet.

STER reclame